h

"Ik ga niet weg."

12 maart 2024

"Ik ga niet weg."

Foto: Abel Heijkamp / Bond Precaire Woonvormen

Aaron in actie tegen Veenvesters

Aaron, een 32-jarige man uit Veenendaal wordt door Veenvesters beschuldigd van het veroorzaken van overlast voor zijn buren. Deze beschuldiging leidt nu tot uitzetting. Herhaaldelijk zijn er verzoeken gedaan om inzage te krijgen in de klachten van omwonenden maar deze verzoeken werden afgewezen of er werd pas heel laat gereageerd. Aaron ervaart dat dit zijn gezondheidssituatie alleen maar verergert; mede doordat Veenvesters alleen de klachten van buren serieus nemen zonder hoor en wederhoor.

Aaron weigert daarom zijn woning te verlaten. Op dinsdag 12 maart ging hij naar Veenvesters, samen met de Bond voor Precaire Woonvormen, de SP en sympathisanten om de uitzetting op woensdag 13 maart te voorkomen. Tevens bood hij de pakket met drie eisen aan.

Foto: Abel Heijkamp / Bond Precaire Woonvormen

De Bond Precaire Woningvormen ervaart dat woningcorporaties hoge eisen stellen aan kwetsbare huurders door hen contracten, zoals 'wonen onder voorwaarden' of 'laatste kanscontracten', aan te bieden. "Deze contracten maakt het voor deze kwetsbare groep alleen maar moeilijker," aldus de Bond. "De problematiek rondom Aarons woonsituatie benadrukt de noodzaak om wonen weer als een recht te zien en niet als een privilege met strenge voorwaarden."

Veenvesters heeft zich nooit ingezet voor bemiddeling en/of mediation.
Aaron: "Veenvesters beweert dat zij twee jaar lang intensieve hulp te hebben geboden, maar dat is niet waar. Na ongeveer een jaar heeft Veenvesters de gemeente erbij betrokken, wat uiteindelijk ook niet tot goede hulpverlening heeft geleid."

Foto: Abel Heijkamp / Bond Precaire Woonvormen

Eenmaal binnen bij Veenvesters werd duidelijk dat het huurcontract van Aaron op woensdag 13 maart beëindigd wordt.
Veenvesters benadrukte dat er de laatste 18 maanden intensieve zorg geweest, maar zij toch tot beëindiging van het contract overgaan.

Op woensdag 13 maart moet Aaron de sleutels inleveren en gaat hij een zeer onzekere tijd tegemoet. De bond voor Precaire Woonvormen blijft hem bijstaan.

Reactie toevoegen

U bent hier