h

In gesprek over wooncomfort en woonlasten

11 maart 2024

In gesprek over wooncomfort en woonlasten

Foto: SP Veenendaal

nav enquete Franse Gat

Afgelopen zaterdag, 9 maart, stond de SP-tent op de Jan Steenlaan. Een groep vrijwilligers ging in gesprek met bewoners over het wooncomfort en woonlasten, naar aanleiding van een enquête die de partij eerder hield in de buurt.

Er zijn 380 vragenformulieren uitgezet, waarvan 81 bewoners dit formulier hebben ingevuld. Een aantal bewoners, dat het formulier niet hebben ingevuld, zeiden dat invullen toch zinloos is; er verandert toch niks. Een veelzeggende reactie van mensen, die al jarenlang -letterlijk én figuurlijk- in de kou gelaten worden.

Foto: SP Veenendaal

De 81 terugontvangen formulieren gaven de volgende resultaten: de gemiddelde huurprijs per maand van de woningen is € 642,46 en het gemiddelde maandelijkse energievoorschot is € 209,78. Opvallend is dat er bij geen enkele woning grote isolerende maatregelen genomen zijn om deze energiezuiniger te maken. De enige maatregel die vaak genoemd wordt, zijn de geplaatste zonnepanelen. En juist zonnepanelen zijn het minst effectief en moeten gezien worden als sluitstuk op de verduurzaming van een woning.

Bewoners gaven aan dat Veenvesters weinig tot niets met hun klachten doet. De SP wil samen met de bewoners een vuist maken, zodat er eindelijk werk wordt gemaakt van deze energieslurpende huizen.

Foto: SP Veenendaal

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier