h

Openheid over het NTA-rapport

Met verbazing heeft de SP kennisgenomen van de berichtgeving en NRC en andere media, dat in verschillende gemeenten op onrechtmatige wijze onderzoek is gedaan in moskeeën en Islamitische organisaties. In Veenendaal zou er onder meer in de Nasser Moskee zijn geïnfiltreerd.

De SP steunde het verzoek om een spoeddebat in de gemeenteraad, om duidelijk te krijgen wat er zich precies heeft afgespeeld, wat de onderzoeksopzet was, en wat de aanleiding van deze infiltratie is geweest. Helaas bleef er ook na het spoeddebat nog veel onduidelijk.
Om alsnog openheid te krijgen, steunde de SP de petitie die opriep tot transparantie en openbaarmaking van het heimelijke rapport. In de gemeenteraad was de SP mede-indiener van het voorstel om de geheimhouding van het rapport te beëindigen. Als gemeenschap heeft u recht om te weten wat de gemeente heeft onderzocht en wat er door het onderzoekbureau is geschreven. Een meerderheid, bestaande uit ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, ProVeenendaal en Lokaal Veenendaal-raadslid Mila Jansen, stemde hier echter tegen.

In diezelfde vergadering was de SP mede-indiener van nog een andere motie. In die motie werd gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar de werkwijze van NTA. Voor deze motie was er wel een meerderheid.
Hoewel de SP het jammer vindt dat niet het gehele rapport wordt vrijgegeven, is de partij wel blij met het onderzoek. Het is belangrijk om te weten of alles volgens de regels is gebeurd. Dat dit nu wordt onderzocht is een grote stap in het genezingsproces.

De SP staat voor een gemeente die haar inwoners eerlijk en open tegemoet treedt. AL haar inwoners. Veenendaal zijn we met z'n allen, en iedereen heeft recht op een eerlijke behandeling. Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat de aanwezigheid van brede tolerantie in de hele samenleving en de afwezigheid van elke vorm van discriminatie en achterstelling.

Ook daarom:

STEM SP!

U bent hier