h

Menselijke waardigheid, Gelijkwaardigheid, Solidariteit

Ieder mens heeft het recht op een fatsoenlijk bestaan. Ieder mens is evenveel waard als de ander. En om dat voor elkaar te krijgen,moeten we omzien naar elkaar. Dat is de essentie van onze kernvisie.

De waarden:

  • Menselijke waardigheid
  • Gelijkwaardigheid
  • Solidariteit

klinken door in al ons handelen en al onze beleidskeuzes. Daarom gaan we voor goed en betaalbaar wonen, passende en persoonlijke zorg, laagdrempelige sport en cultuur, en eerlijke en snelle verduurzaming.

U bent hier