h

LHBTI+

Foto: SP Veenendaal

Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat de aanwezigheid van brede tolerantie in de hele samenleving en de afwezigheid van elke vorm van discriminatie en achterstelling.

Daarom zet de SP zich in Veenendaal in voor acceptatie en inclusie van LHBTI personen in de samenleving. SP Veenendaal heeft het Regenboog-stembusakkoord ondertekend en is aangeslotenop de Rainbow Vote.

Wij zijn voorstander van genderneutrale openbare toiletten, en steunen het tonen van symbolen om uit te stralen dat LHBTI personen welkom zijn en erbij horen; zoals de regenboogvlag en een regenboogzebrapad.

Toen de homofobe en transfobe 'Nashville-verklaring' in Nederland werd geïntroduceerd, formuleerde SP Veenendaal hierop een antwoord in de vorm van de 'Veenendaal-verklaring', die door verschillende partijen en organisaties is ondertekend.

Met name trans personen hebben buitengewoon veel te maken met discriminatie en negatieve stereoptypen. SP Veenendaal zet zich voor een positievere beeldvorming van trans personen en het tegengaan van discriminatie.

De SP is een partij van mensen. En mensen zijn niet perfect of alwetend.
Wij staan open voor feedback. Mochten wij fouten maken of zaken over het hoofd zien, weet dan dat het veilig is om ons hierop aan te spreken.
Samen gaan we voor een samenleving die recht doet aan iedereen, en waar iedereen meetelt.

Zie ook:

 

U bent hier