h

Samen wonen, samen leven

Samenleven kun je niet alleen. De samenleving zijn we allemaal; daarom is het belangrijk dat we elkaar kennen.

De SP is voor gemengde wijken, zodat mensen met verschillende leeftijden, inkomens en achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen. Dit bevordert onderling begrip en solidariteit: werkelijke integratie.

U bent hier