h

Bestuur

18 december 2016

Wapenen tegen onrecht

Gisteren kreeg ik een kerstbrief van een vriend. Hierin vatte hij een lezing samen  van Evert Jan Ouweneel. Ouweneel roept op om niet onze ogen te sluiten voor al de ingrijpende gebeurtenissen in de wereld.

Lees verder
16 september 2016

Vredesweek

Foto: SP Veenendaal

Van 17 september tot en met 24 september is het Vredesweek.  21 september is  de Internationale Dag van de Vrede. Deze is vijfendertig jaar geleden uitgeroepen door de Verenigde Naties.

De Vredesweek is een week van bezinning  en actie. Ook SP Veenendaal is deze week actief hierin.

Lees verder
2 september 2016

TROTS!

Zaterdag organiseert SP Veenendaal een strandfeest op het stadsstrand in Veenendaal.
Een feest met veel muziek, dans en  informatie. Een feest vooral voor  jong Veenendaal.

Lees verder
7 april 2016

Bedankt!

Foto: SP

Gisteren vond het referendum plaats over het Associatieverdrag tussen EU en Oekraïne. De kiezer heeft gesproken...

Lees verder
26 december 2015

Weerloos.

Kerst is, in de christelijke traditie het feest van het kind. Een kind staat voor de weerloosheid, onbevangenheid en de kwetsbaarheid.
Christenen geloven dat ruim 2000 jaar geleden mensen uit de hoogste en laagste kringen, koningen en herders dit kind gingen vereren.

Lees verder
22 december 2015

Bedankt!

GELD VAN DE ZORG BLIJFT VOOR DE ZORG

Het afgelopen jaar is er, door hard te bezuinigen, geld voor de zorg over gebleven. In plaats van dit in een zorgspaarpotje te stoppen, verdween dit geld op de grote hoop. Hier is onder andere het parkeerbudget mee aangevuld.

Lees verder
11 november 2015

Novemberdebat 11: WMO

Het loopt tegen half 12. Ik kom net terug van het Novemberdebat. Goed, het was iets na tienen afgelopen, maar dan ruim je op, je praat wat na...

Dit was het elfde Novemberdebat wat wij, als SP Veenendaal hebben georganiseerd. Het thema van dit jaar was de WMO, waarvoor we onder andere twee bestuurders hadden uitgenodigd als gastsprekers.

Lees verder
27 oktober 2015

Uitspraak Algemene Ledenvergadering, 26 oktober; mbt vertrek Jaap Pottjewijd

Hieronder de uitspraak van de Algemene Ledenvergadering van SP-afdeling Veenendaal, bijeen op 26 oktober, zoals verwoord in een brief aan Jaap Pottjewijd.


Veenendaal, 26-10-2015

Geachte heer Pottjewijd,

Op de Algemene Ledenvergadering van SP-afdeling Veenendaal van 26 oktober jl. hebben het bestuur en de fractie toelichting gegeven aan de leden, over de breuk met u, het raadslid dhr H.J. Pottjewijd.

Lees verder
27 oktober 2015

Toespraak afdelingsvoorzitter, Algemene Ledenvergadering 26 oktober

Hieronder de toespraak van de afdelingsvoorzitter, zoals voorgedragen op de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober jongstleden.


In de mediaberichten over het geschil tussen SP Veenendaal en Jaap Pottjewijd is meerdere malen de indruk gewekt als is de SP een gesloten familieclan, waarin geen ruimte is voor anderen. Ik wil dit hier graag ontkrachten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier