h

Bestuur

27 oktober 2015

Toespraak fractievoorzitter, Algemene Ledenvergadering 26 oktober

Hieronder de toespraak van de fractievoorzitter, zoals voorgedragen op de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober jongstleden.


Laat ik beginnen te zeggen dat Jaap een uitstekend raadslid was, en nog steeds is. Hij is sterk in debatten, beschikt over veel dossierkennis, en is enorm zelfverzekerd. Maar zoals dat gaat met alle medailles heeft ook deze medaille een keerzijde. Hij is zo overtuigd van zichzelf, dat dit het soms lastig maakt om met hem samen te werken. Zeker als je het niet geheel met hem eens bent.

Lees verder
9 oktober 2015

Vluchtelingen

Als SP baart de toestroom van vluchtelingen ons grote zorgen. Ook wij sluiten onze ogen niet voor wat deze toestroom voor gevolgen heeft in
Nederland en Europa. Graag wil ik u sowieso verwijzen naar Emile Roemer  die bij Jeroen Pauw op 10 september 2015 terugkeek op het Asieldebat in  de Tweede Kamer,
via
http://pauw.vara.nl/media/345367
en de uitzending van WNL Opiniemakers op 30 september via http://www.npo.nl/wnl-opiniemakers/30-09-2015/POW_02830148.
Lees verder
17 september 2015

Verklaring MBT rapport 'Zondagopenstelling...'

Via een journalist van 'de Gelderlander' zijn wij geattendeerd op het volgende. In een rondgang die hij gemaakt heeft langs supermarkten, gaven meer  managers aan onze enquête te hebben ingevuld dan wij ingevulde formulieren hebben ontvangen in de categorie "supermarktleiding".

Dit zou inhouden dat een aantal reacties die in deze categorie niet op de juiste plaats is terechtgekomen. Nadat wij hiervan op de hoogte zijn gesteld, hebben wij één en ander nagelopen, en zijn tot het volgende gekomen.

Lees verder
16 september 2015

Op een koude maandagavond...

Doordat onze boeking van de zaal niet goed was verwerkt door Veens, stonden we (fractie, bestuur, gastsprekers en bezoekers van de openbare avond) tot even 19.45uur buiten in de regen voordat er een vrijwilliger kwam om de deur te openen...

Lees verder
25 augustus 2015

Help mee, red de zorg

Foto: Jan Breur
Onlangs heeft SP Veenendaal vakbonden FNV en CNV ondersteund met de handtekeningenactie Red de Zorg. Er zijn binnen zes weken samen met ons meer dan 700.000 handtekeningen voor een volkspetitie ingezameld.  Dit onderwerp  komt daarom terug in de tweede kamer.
Lees verder
3 juni 2015

Spring in 't Park en Red de Zorg

Foto: Jan Breur
Nadat wij als actieteam van de SP ons ’s ochtends op de markt hadden gemanifesteerd met de kraskaartenactie, zijn we ’s middags naar het festival Spring in 't Park getogen.
Nu gewapend met pen en handtekeningenformulieren van RED DE ZORG.
Foto: Jan Breur
Lees verder
9 mei 2015

Heel de Mens (aan de keukentafel)

Foto: Jan Breur
Omdat ik deze week geen vergadering had, was ik in de gelegenheid om eens een bijeenkomst van onze politieke basisscholing, 'Heel de Mens', bij te wonen...
Lees verder
8 mei 2015

Hoera, de economie trekt aan!???

Foto: Jan Breur
Volgens het CPB trekt de economie weer aan, gaat het beter in Nederland! De banken maken weer winst(over de rug van de spaarder, want er wordt weinig tot geen rente over onze spaartegoeden gegeven helaas plukt de belasting over dezelfde ruggen wel  meer belasting af)!
 
Lees verder
27 februari 2015

Actiecomité 'Huur te Duur'

Foto: Jan Breur
Naar aanleiding van onze openbare avond Huur te duur is een gelijknamig actiecomité opgericht. Donderdagavond 26 februari is dit comité  voor het eerst bijeen geweest.
 
Lees verder

Pagina's

U bent hier