h

De verkiezingen geëvalueerd

23 juni 2019

De verkiezingen geëvalueerd

Foto: NOS

Harde noten gekraakt op de partijraad

Op zaterdag 22 juni evalueerde de partijraad van de SP de uitkomsten van de verkiezingen voor het Europees Parlement en de Provinciale Staten. Beide verkiezingen kenden een verlies voor de SP; partijvoorzitter Ron Meyer had hierna aangekondigd niet meer beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn.

Op de partijraad komt het partijbestuur samen met vertegenwoordigers van alle SP-afdelingen. Afdeling Veenendaal werd vertegenwoordigd door Jan Breur.

Namens zijn afdeling uitte Breur forse kritiek op het filmpje over 'Brusselmans'. Het was voor het eerst dat Veenendaal zich in het openbaar hierover uitliet; de afdeling heeft zich wijselijk buiten de discussies op (sociale) media gehouden. Interne kritiek geef je via de ge-eigende kanalen, vindt SP Veenendaal.
Dit weerhoudt Breur er echter niet van om de kritiek - op de gepaste momenten - zonder fluwelen handschoenen op te dienen.

Gedraag je als Sanders en AOC

"Deze pulp hoort thuis bij een Nexit-campagne, en niet bij een partij met een gezonde eurokritische houding," zei hij. Hij vond het een strategische misser om met dit negatieve filmpje de zorgvuldig bediscussieerde inhoud te overschaduwen. Bovendien druist dit filmpje, waaraan de hele Eurocampagne was opgehangen, in tegen de eerste van de drie kernwaarden van de partij: menselijke waardigheid.
"Wij willen ons graag spiegelen aan Alexandria Occasio Cortez en Bernie Sanders, laten we ons dan ook zo gedragen. Zij zouden nooit zo'n filmpje lanceren, laat staan hun hele campagne daaraan ophangen."

Wat SP Veenendaal betreft is deze fout niet alleen Ron Meyer aan te rekenen, maar het voltallige partijbestuur. 

SP Undercover

Breur had wel lovende woorden voor een ander filmpje: SP Undercover. In dit filmpje stortte SP'er Gerrie Elfrink zich in de wereld van de arbeidsmigranten en legde zo de mensonterende uitbuiting bloot.

Breur: "Dit filmpje was baanbrekend, inhoudelijk, relevant, en bracht urgentie over. Dit is de manier om de SP weer helemaal terug op de kaart te zetten."

Eigen geluid, eigen ideeën

De brede teneur in de partijraad was, dat de SP meer met het eigen geluid en de eigen ideeën de boer op moet - en niet alleen maar reactief mopperen op anderen.
Over de koers van de partij zal de komende tijd nog flink gediscussieerd worden. Die discussie zal worden afgerond op het congres, dat op 14 december zal plaatsvinden. Dan wordt ook de uitslag voor de te houden verkiezingen voor het partijbestuur bekendgemaakt.

Foto: NOS

Media-aandacht

Voor deze bijeenkomst partijraad was bijzonder veel aandacht van de media. Onder andere de NOS-site, het NOS Journaal en RTL Nieuws besteedden er aandacht aan. Het NOS Journaal opende er zelfs mee.

Reactie toevoegen

U bent hier