h

Hand in hand, schouder aan schouder.

26 januari 2020

Hand in hand, schouder aan schouder.

Foto: Jan Breur

Woensdag 22 januari hadden we een nieuwjaarsborrel, waar de ontmoeting een belangrijke rol speelde. Het was een gezellige drukke avond.

Natuurlijk werden er ook enkele “zakelijke” dingen afgetikt.
Eerst deed de kascommissie verslag van haar bevindingen: De boekhouding zag er correct en verantwoord uit en er waren geen ongerechtigheden geconstateerd.

Daarna ontving Yolande de Meer de Nico van Ginkel-prijs. Yolande was een van de eersten die in het gemeentehuis insprak over de hoog oplopende eigen bijdragen in de WMO. Yolande had de moed om in ons novemberdebat 2016 aan de debaters uit te leggen hoe haar situatie er lichamelijk en financieel voorstond.
Hierbij merkte Yolande, dat de SP serieus betrokken was bij de problemen van de WMO-gebruikers. Zij sloot zich aan bij onze partij. En al gauw bleek zij breed gefocust te zijn op allerlei politieke onderwerpen. Hoewel zij door haar ziekte steeds meer beperkt wordt, blijft Yolande de fractie door dik en dun en met woord en daad steunen.

Foto: Jan Breur

Verder hebben we in het kort aangesneden waar onze speerpunten voor 2020 liggen. Onze aandacht gaat zeker weer uit naar het wonen. Door o.a. invoering van de verhuurdersheffing in 2013 door VVD-minister Blok is de sociale woningbouw in zwaar weer komen te zitten. Ook al is de crisis al weer voorbij, toch moeten de woningcorporaties nog steeds elk jaar ongeveer vier maanden van hun huuropbrengst afdragen aan de belastingen. Diezelfde minister drong destijds ook aan op verkoop van een deel van het bezit van de woningcorporaties.
Hierdoor stijgen de huren harder dan nodig, is er minder geld voor onderhoud en nieuwbouw, is er een tekort aan betaalbare huurwoningen en loopt dus de wachttijd voor toewijzing ervan op.
Ook is door de afgelopen crisis en de gevolgen daarvan door de bouwsector heel weinig gebouwd. Gevolg is dat de prijzen van koopwoningen nu de pan uit rijzen, waardoor met name starters moeilijk een huis kunnen kopen en er weinig doorstroming van huur- naar koopwoningen plaats vindt.

Een ander thema wat onze aandacht zal krijgen is het milieu en de duurzaamheid. Er zijn door de overheid hierover veel plannen gemaakt. Helaas worden vooral de mensen met de lagere inkomens financieel het meeste geraakt door deze plannen. Als SP streven wij naar een rechtvaardig klimaatbeleid, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen!
En wat ook niet aan onze aandacht zal ontsnappen is natuurlijk de zorg.
Dat speelt nu volop. Onder meer in de raadsvergadering van 23 januari is dit aan de orde geweest. U kunt dit terugkijken op de site van gemeente Veenendaal.

Foto: Jan Breur
Tijdens de pauze was er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over deze onderwerpen en natuurlijk ook over andere zaken.

Na de pauze hebben we samen de film 'Pride' gezien. Deze film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. In 1984 besluit een groep activistische homoseksuelen de stakende mijnwerkers te steunen omdat de belangen van beide groepen niet worden gehoord door de heersende elite van premier Thatcher. Die steun valt niet bij iedereen goed. Op een komische manier worden de vooroordelen van mensen blootgelegd. Het thema gelijkwaardigheid wordt op allerlei manieren in beeld gebracht. Solidariteit is het hoofdthema.

Mij is vooral een inspirerende zin bijgebleven: "Hand in hand, Schouder aan schouder". Op deze manier proberen wij als SP ook te werken aan een beter Veenendaal: "Hand in hand, schouder aan schouder."
Doet u mee?

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier