h

Leuzen - XXXIII

30 september 2015

Leuzen - XXXIII

Leuze 33
We adress our differences in an open space of democracy.
(Barack Obama  tijdens de VN vergadering van 28 september 2015)

Dit zijn mooie woorden van Obama. Maar kan hij ze ook waar maken? 10 oktober is in Amsterdam een demonstratie tegen TTIP. (Transatlantic Trade& Investment Parnership) een vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS.
Dit akkoord behelst het wegnemen van handelsbeperkingen. Wetten en regels van de EU worden afgeschaft. De arbeidsvoorwaarden , de duurzaamheid en de veiligheid komen onder druk te staan. Lidstaten riskeren het verlies om zelf regels op te stellen.
De totstandkoming van het verdrag verloopt schimmig en ondemocratisch. Het is voor de Tweede Kamer bijna niet te controleren.
Als het aan de Europese Commissie ligt heeft de Tweede Kamer en ook alle andere parlementen van de Europese landen hier niets over in te brengen.
 
Wij, als SP willen dit niet laten gebeuren. Wij zijn voorstanders van een eerlijke handel. Als er handelsbelemmeringen zijn,moeten die worden weggenomen en hebben bedrijven klachten,dan kunnen ze naar de rechter. En omwille van de democratie stelt de SP een referendum voor.
 
Bent u het met ons eens, dan kunt u op het manifest tekenen op: www.sp.nl/ttip
En wilt u nog meer doen, dan kunt u zaterdag 10 oktober in Amsterdam aanwezig zijn bij de manifestatie: STOP TTIP.
 
We adress our differences in an open space of democracy...

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier