h

Leuzen - LI

1 februari 2016

Leuzen - LI

Leus nr. 51

WAAR DE WET EINDIGT,

BEGINT DE DWINGELANDIJ

(William Pitt)


Vrijheid is een hoog goed voor ons als Nederlanders. Elk jaar, op vier mei herdenken we de vrijheid die we na vier jaar dwingelandij van de Duitsers heroverd hebben.

 

Om deze vrijheid te bewaken, moeten we haar begrenzen. Immers, de vrijheid van de één kan een beknotting van de ander betekenen. Vandaar dat we de ruimte van de vrijheid vastgelegd hebben in wetten. Deze wetten zijn gebaseerd op algemene waarden zoals bescherming van leven en respect voor persoonlijke eigendommen.

Het heeft me de afgelopen twee weken dan ook verbaasd dat politieke leiders in ons land vanuit angst deze wetten aan de kant schuiven.

Neem nou Wilders: Hij wil alle mannelijke vluchtelingen op voorhand opsluiten, uit angst dat zij onze vrouwen verkrachten. In Nederland geldt toch de regel, dat je onschuldig bent totdat de schuld bewezen is?

Of neem de burgemeester van Luttelgeest in de Flevopolder: Uit angst voor ongeregeldheden tijdens een bijeenkomst over vluchtelingenopvang, stelde hij een noodverordening uit en weigerde de pers toe te laten bij deze vergadering. Sinds wanneer is in Nederland de persvrijheid niet meer een grondrecht?

Of neem nou Samsom: Hij wil alle vluchtelingen die  Griekenland, Europa dus, zijn binnengekomen, terugsturen naar Turkije. Alsof er geen Europees handvest voor Fundamentele Rechten geldt, waarin staat dat het een universeel recht is zodra iemand in Europa is, om asiel aan te vragen in een ander naburig land.

Natuurlijk vormt de grote massa vluchtelingen een probleem. Maar als we onze waarden loslaten en de wet naar onze hand zetten, dan eindigt onze vrijheid en begint de dwingelandij.

Laten we iets beters verzinnen.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier