h

Leuze CXXXI

21 augustus 2017

Leuze CXXXI

ONVERDEELD NAAR SCHOOL


Het nieuwe schooljaar begint deze week weer.
We zullen de banners weer zien hangen met de tekst: 'DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN'. In mijn schoolperiode zag ik vaak het affiche 'ONVERDEELD NAAR DE OPENBARE SCHOOL', als de scholen na de zomer weer van start gingen.
Onverdeeld naar de Openbare school. Het ging er destijds om dat alle gezindten naar de openbare school konden. Als ik het nu betekenis zou geven aan de leus, dan zou het het streven zijn dat er geen onderscheid is tussen kinderen van welgestelde ouders en kinderen van arbeiders. En in die zin heeft iedereen gelijke kansen.

 

Dat is tegenwoordig namelijk allerminst het geval.. Eind juni kwam Unicef met een rapport, waarin staat dat de kansongelijkheid in het Nederlandse onderwijs is toegenomen. En ook ten opzichte van andere landen is die ongelijkheid groter. Voor die kansongelijkheid in het onderwijs zijn verschillende redenen aan te wijzen:

De sociaal economische achtergrond is van grote invloed op de leerprestaties van kinderen. Niet alleen het aangeboren talent, maar ook de omgeving is van groot belang voor de leerprestaties.
Zo vinden hoogopgeleide ouders de leerprestaties van hun kinderen van groot belang. Zij sturen hun kinderen bijvoorbeeld naar een CITO-training om te zorgen dat deze kinderen scoren voor een zo hoog mogelijk advies. Bij voorkeur een VWO advies.

Vaak ook trappen de onderwijzers in de val, dat een kind van hoogopgeleide ouders zelf ook wel slim moet zijn. Achterstand van zo’n kind met lezen wordt dan bijvoorbeeld verklaard met dyslectie en dan krijgt dit kind een aangepast leerprogramma.

Verder is er vaak kwaliteitsverschil tussen de scholen in de gegoede wijken en die in de arbeiderswijken. De bezuinigingen in het onderwijs hebben er voor gezorgd dat er veel ondersteunend personeel verdwenen is. Dit is vooral een nadeel voor kinderen uit de minder bevoorrechte gezinnen. Zij hebben een grotere aanlooptijd en meer aandacht nodig om tot bloei te komen.

Tot slot is ons onderwijssysteem in de loop der jaren zo veranderd, dat we onze diploma’s niet meer ongestraft kunnen stapelen. De ‘koninklijke weg’ om van het lager beroepsonderwijs via het middelbaar- naar tot het hoger beroepsonderwijs te komen heeft tegenwoordig financiële gevolgen.
Dat is vaak een reden voor de kinderen van minder welgestelde ouders om niet verder te leren.

Willen we het talent van de kinderen in ons land optimaal benutten en tot bloei zien te krijgen, dan zal de overheid toch iets moeten doen aan het onderwijs. Te beginnen bij het basisonderwijs. Zij zal moeten investeren in de salarissen van de onderwijzers en in ondersteunend personeel in de scholen in kansarme wijken. Een goede ontwikkeling voor iedereen is niet alleen een persoonlijk belang, het is ook het belang van de samenleving.
Wat mij betreft lezen we volgend jaar op de banner: DE SCHOLEN ZIJN WEER ONVERDEELD BEGONNEN.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier