h

Mensen IW4 in het gedrang.

10 februari 2018

Mensen IW4 in het gedrang.

Onlangs sprak ik een medewerker van IW 4. Hij maakte zich zorgen om de toekomst van het bedrijf.
"Ze sluiten de metaalafdeling," zei hij. "Kunnen jullie daar niet wat aan doen? Jullie zijn goed voor IW4 en ook voor de mensen die daar werken!"

Dat klopt. De SP zet zich in voor de sociale werkplaats en voor mensen die beschut werk nodig hebben. Dat tonen het onderstaande vijf voorstellen van Tweede-Kamerlid Jasper van Dijk wel weer.

  1. Open de Sociale Werkvoorziening voor mensen met een arbeidsbeperking en stop met de voortgaande bezuiniging per werkplek
  2. Geef iedereen met een arbeidsbeperking het recht op begeleiding, scholing en werkplekaanpassing
  3. Zorg voor voldoende financiering voor gemeenten om goede begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking mogelijk te maken
  4. Zorg dat de overheid de beloofde beschutte werkplekken realiseert en zich aan de Banenafspraak voor arbeidsgehandicapten houdt.
  5. Schrap de bezuiniging op loonkostensubsidies; garandeer een fatsoenlijk salaris met het minimumloon als ondergrens. Maak de korting op de Wajong ongedaan.

Bij de SP werken we  het met elkaar en voor elkaar.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier