h

Weten wat je wortels zijn!

15 november 2019

Weten wat je wortels zijn!

Foto: Baukje Hiemstra

De afgelopen vier weken heeft SP Veenendaal huiskamerbijeenkomsten georganiseerd. Op deze avonden kwamen een zevental van onze nieuwe leden bij elkaar voor onze politieke basisscholing. Onder leiding van Oane Sikkema, scholingsmedewerker uit Amersfoort leerden zij over het ontstaan van de SP. En over de meetlat van gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit. 

Ook leerden zij van de politieke stromingen in ons land: het liberalisme, het socialisme en het confessionalisme. De eerste twee stromingen komen voort uit de Franse Revolutie. Hierin verzetten de Franse onderdanen zich tegen de heerschappij van de adel.
Deze adel buitte haar bevolking uit voor eigen eer en glorie. De bevolking was slechts slaaf en diende alleen voor het vullen van de schatkist en voor het voeren van oorlogen. De Franse Revolutie (1848) maakte een bloederig einde aan dit regime.

Het motto destijds was Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Het liberalisme legde de nadruk op Vrijheid en Gelijkheid met het individu voorop.Het socialisme legde de accenten op Vrijheid en Broederschap. Hier staat de gemeenschap voorop.

In de jaren zeventig/ tachtig van de vorige eeuw gaat het liberalisme over in het neoliberalisme. Niet alleen het individu maar ook de bedrijven moeten vrij zijn. De overheid trekt zich steeds verder terug. Er komen steeds minder regeltjes. En de bedrijven werpen zich volop voor de winst. Deze winsten komen vooral ten goede van de aandeelhouders.

In diezelfde periode wordt de SP opgericht. Zij heeft fundamentele kritiek op het kapitalisme, dat bijna door alle politieke partijen wordt aangehangen.
De SP ziet dit als een doodlopend spoor, waardoor de vrijheid van het individu en de gemeenschap verloren.
Nu, anno 2019 zien we het gelijk van de SP.  Arbeidsmigranten met lage lonen, flexwerkers, zzp'ers, een slinkende middenklasse en een steeds diepere kloof tussen arm en rijk.

Maar de SP is de SP niet als zij geen redelijk alternatief biedt voor dit kapitalisme.
Ons voorstel nu is om: 

  • De werknemers een eerlijk deel van de winst te geven.
  • De werknemers meer zeggenschap te geven
  • De lonen omhoog te doen.
  • Een miljonairsbelasting in te voeren.
  • Bedrijven hun eerlijke deel belasting te laten betalen.

Het is aan ons als leden van de SP de taak om dit voor elkaar te krijgen door anderen van deze redelijke eisen te overtuigen. Er is werk aan de winkel. Laten we de mouwen opstropen!

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier