h

Blog Jaap Pottjewijd

25 september 2015

Stemverklaring

Foto: Jan Breur

Voorzitter,

Mijn fractie heeft mij toegestaan om af te wijken van het fractiestandpunt. Graag wil ik aan de aanwezigen hier mijn stemgedrag toelichten. En mijn fractie bedanken voor de gekregen vrijheid.

Lees verder
25 juni 2015

Jaarrekening 2014

Foto: Jan Breur

De Raad wordt donderdag gevraagd om de jaarrekening 2014 vast te stellen. Dit is voor de inwoners niet een onderwerp wat tot de verbeelding spreekt, echter dit is wel belangrijk.

Lees verder
26 mei 2015

2e kans voor de woonvisie!

Foto: Jan Breur
Twee maanden terug heeft een voorstel voor de woonvisie het niet gehaald. Het raadsvoorstel is verworpen, bij de tegenstemmers verschilden de motieven; voor de SP was het bezwaarlijk dat het uitgangspunt 30% moet zijn voor sociale huurwoningen.

Lees verder
20 januari 2015

Schoner, frisser, beter

In februari staat ophalen van het huishoudelijk afval op de agenda van de raad. Hierbij zullen wij als fractie niet alleen kijken naar de kosten voor u als inwoner, maar ook kijken naar de duurzaamheid. Dit, omdat afval grote impact kan hebben op het milieu en omgeving.

Lees verder

U bent hier