h

Stemverklaring

25 september 2015

Stemverklaring

Foto: Jan Breur

Voorzitter,

Mijn fractie heeft mij toegestaan om af te wijken van het fractiestandpunt. Graag wil ik aan de aanwezigen hier mijn stemgedrag toelichten. En mijn fractie bedanken voor de gekregen vrijheid.

Ik heb het reces gebruikt om goed na te denken over het voorliggende voorstel.  Gezien het feit dat ik belijdend Christen ben zou je denken dat de keus makkelijk zou zijn, niets is minder waar! Zondermeer tegenstemmen vanuit geloofsovertuiging voelde niet goed. Het voelde enigszins belerend en betuttelend naar de samenleving toe. Dit is echter mijn persoonlijke gevoel en geen waardeoordeel over de tegenstemmers, voor het geval dat dit als zodanig wordt opgevat.

Het belangrijkste van het geloof is liefde, zonder liefde is het geloof inhoudsloos. Voor mij betekent dit dat je vanuit die liefde de ander altijd hoger moet achten dan jezelf. Dit betekent voor mij dat ik andere niet de maat wil nemen of mijn overtuiging op welke wijze dan ook wil opleggen.

Veenendaal is een gemeente met een diversiteit aan mensen die in goede harmonie moeten kunnen samen leven, een vrije kerkgang voor Christenen en geen belemmeringen om als Moslim naar de moskee te  gaan. Daarbij hoort ook dat mensen die minder hebben met het geloof hebben de vrijheid verdienen om zelf inrichting te geven aan de zondag.  

Wij leven in een vrij land waarbij ik de stellige overtuiging heb dat het één het ander niet hoeft uit te sluiten, zolang we met elkaar de liefde blijven omarmen.

Bij mooie wandelingen in de Oostenrijkse bergen heb ik uiteindelijk mijn besluit genomen, om toch voor het voorstel van de PvdA te stemmen.  Inclusief de voorliggende amendementen.


Lees het officiële SP-standpunt HIER.

 

Reacties

Begrijp ik het goed dat de enquête m.b.t. de zondagopenstelling alleen voor medewerkers van "het winkelapparaat"van Veenendaal is? Hoe kan ik als burger hier aan meedoen? Zie ik iets over het hoofd? Graag dan uw tip zodat ik verder kan ivullen waarom ik een mening heb over deze actie.
Met vriendelijke groet,

H.Zweistra

Geachte heer Zweistra,

De enquête is inmiddels afgerond, het onderzoeksrapport is HIER te lezen. Er waren vragenlijsten voor supermarktpersoneel, werkzoekenden, filiaalleiding en consumenten.

Afgelopen donderdag heeft er in de gemeenteraad een stemming plaatsgevonden. Ik heb hierbij aangegeven dat de SP intern nog zal overleggen over hoe er in de toekomst met dit onderwerp zal worden omgegaan, maar dat wij het voorliggende voorstel niet konden steunen. Fractiegenoot Jaap Pottjewijd steunde het voorstel, om persoonlijke afwegingen, wel.

U kunt altijd uw gedachten delen met de SP. Het makkelijkst is om gewoon een mailtje te sturen naar mij: spjanbreur@gmail.com

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jan Breur

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier