h

Zondagopenstelling

25 september 2015

Zondagopenstelling

Foto: SP Veenendaal

Voorzitter,

De zondagopenstelling van supermarkten is een buitengewoon politiek onderwerp, waarover de meningen binnen de samenleving sterk uiteenlopen. Een onderwerp waarin emoties vaak de boventoon voeren en waar ideologische verblinding een constant risico vormt.

Als het zo was dat het dereguleren van de economie synoniem was aan het bevorderen van democratie, waren we snel uitgepraat. Dan zou de SP zonder enige twijfel voor stemmen en was er geen discussie nodig. Helaas is dat niet zo.
De democratisch gelegitimeerde lokale overheid heeft van onze al even democratisch gelegitimeerde wetgever de bevoegdheid gekregen om de kaders te stellen waarbinnen ondernemers mogen ondernemen. Via bestemmingsplannen bepalen wij WAAR en via de winkeltijdenverordening WANNEER zij die mogelijkheid krijgen.
Voor of tegen dit voorstel stemmen is geen kwestie van hoeveel democratie je in je hebt, het draait om de politieke afweging waarmee je die keuze motiveert.

De SP is geen partij die aan de hand van een geloofsboek voor eenieder bepaalt hoe zij moet leven. Ook is de SP niet een partij die de ongebreidelde vrije markt propageert. Bij de SP is de menselijke maat de norm. Hoe er invulling gegeven dient te worden aan die menselijke maat, daarover bestaan binnen onze partij verschillende inzichten. Niet in de laatste plaats over dit onderwerp. Het is ook om die reden dat wij op korte termijn als SP Veenendaal zullen bediscussieren hoe we in de toekomst om zullen gaan met dit onderwerp.

Tot die discussie heeft plaatsgevonden, blijft de manier waarop wij tot dusver zijn omgegaan, de manier zoals hij ook staat beschreven in ons verkiezingsprogramma, geldig. En daar kan geen misverstand over bestaan: aangetoond draagvlak onder diegenen die het werk zouden moeten doen, is een vereiste voor onze instemming. (Overigens is het idee van draagvlak destijds gelanceerd door het raadslid Lochtenberg van Liberaal Veenendaal. Wij danken hem hartelijk voor het meedenken dat hij destijds voor ons heeft gedaan.)

Uit het onderzoek dat wij hebben gedaan, maken we op dat dit draagvlak onvoldoende is voor onze instemming. We als fractie en bestuur de uitkomsten geduid, en hebben in meerderheid geconcludeerd dat wij tegen het voorstel moeten stemmen.


SP-raadslid Jaap Pottjewijd nam een afwijkend standpunt in; lees zijn stemverklaring HIER.

 

Reacties

Mooi verwoord Jan!

Uw bewering: "via de winkeltijdenverordening WANNEER zij die mogelijkheid krijgen" Is grotendeels (in uren per week dan) incorrect. In de winkeltijdenwet is geregeld dat gemeenten niets te bepalen hebben mbt de openingstijden op maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur.

Geachte Ruud,

Dank u wel voor deze toevoeging.

Beste Jan,

Leg mij nu eens uit hoe je zo'n amateuristisch opgezet onderzoek durft te gebruiken in een dergelijk dossier? Komt bij: hoezo onder de mensen die het werk moeten doen? Er staan talloze scholieren en studenten te springen om wat bij te verdienen op zondag. De menselijke maat? Een grote groep mensen ziet dit als een mooie manier van ontspannen. Jij ontneemt ze deze mogelijkheid, terwijl je de sleutel had om iets te veranderen. Een verandering die juist het op ideologische basis (geloof) blokkeren van iets voor een keer in Veenendaal had kunnen voorkomen. Mooi verhaal dus, waarin je kennelijk wilt laten weten hoe goed je onderlegd bent, maar in feite gewoon laat zien dat je onbetrouwbaar bent, zeker voor je partij.Persoonlijke motieven moet hier wel aan ten grondslag liggen ipov het algemene belang. Tijd om schoon schip te maken zou ik zeggen.Succes daarmee!

Beste Marius,

Er is genoeg aandacht geweest voor dit onderzoek; mensen die in een supermarkt willen werken (werkzoekenden) hebben ruimschoots de kans gehad om deel te nemen aan de enquête. Daar hebben zij geen gebruik van gemaakt; dus is het maar de vraag of het hier om "talloze" scholieren en studenten gaat.

Daarbij zijn er veel functies in de supermarkt die bepaalde certificering of diploma's vereisen, en die dus niet zo gemakkelijk door een student of een scholier kunnen worden overgenomen.

De kwalificatie "amateuristich opgezet" is geheel voor jouw rekening. Ik zal de eerste zijn om toe te geven dat het niet voldoet aan alle academische spelregels, maar a) de meeste onderzoeken zijn dat niet - wij geven in ieder geval eerlijk aan waar wij er (gezien tijd en middelen) van afwijken, en b) als een onderzoek wel aan de academische spelregels voldoet is dat nog geen enkele garantie dat het deugdelijk is: zie Volkswagen.

En amateuristisch opgezet of niet; dit onderzoek is wel de rijkste bron aan gedetailleerde, recente, lokale informatie op dit moment. Andere partijen hebben niet eens geprobeerd om te achterhalen hoe de bevolking hierover denkt.

En dat brengt mij op het punt van de persoonlijke motieven. Het door mij naar voren gebrachte standpunt, is het officiële standpunt van SP Veenendaal, zoals ook terug te lezen is in ons verkiezingsprogramma. Wat ik daar persoonlijk van vind (en ja: ik kan mij er achter scharen), is niet relevant. Dit is een team beslissing geweest. Dat het team niet unaniem was, blijkt uit de stemverklaring van Jaap Pottjewijd, die om persoonlijke redenen VOOR heeft gestemd. Maar uiteindelijk is het een meerderheid van de fractie en het bestuur geweest, gedragen door de richting die de Algemene Ledenvergadering ons heeft meegegeven, die heeft geconcludeerd tegen dit voorstel te stemmen. Het verwijt dat dit standpunt berust op persoonlijke motieven is dus onjuist.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier