h

Sportdebat

16 februari 2006

Sportdebat

Gisteravond (15 februari) vond er in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis het sportdebat plaats. Vertegenwoordigers vanuit de sport en de politiek wisselden met elkaar van mening. Iedereen was het met elkaar eens dat de sport het beste verdiend. Eén aanwezige vroeg de politieke partijen waar ze stonden als ze moesten kiezen tussen bezuinigingen op sport, of de verhoging van de OZB.

Voor de SP is een dergelijke vraag makkelijk te beantwoorden. Bij verhoging van de OZB betaalt de burger, maar bij bezuinigingen op sport (en datzelfde geldt voor scouting, muziekonderwijs, etc.) betaalt de burger ook. En misschien zelfs meer.
Want sport is niet alleen leuk, het bevordert ook de sociale cohesie, de volksgezondheid, integratie, veiligheid en persoonlijke ontplooiïng. Zowel degenen die de sport beoefenen, als degenen die dat niet doen, profiteren van een degelijk sportbeleid.
De SP heeft al jaren door dat mensen best een centje extra willen neertellen voor kwaliteit. Nu de voorzieningen onder het bewind van wethouder Van Maanen op de tocht staan, krijgt onze partij haar gelijk.

U bent hier