h

Aap uit de mouw...

2 maart 2006

Aap uit de mouw...

De afgelopen tijd hebben Lokaal Veenendaal en D'66 het vooral erg moeilijk gehad. D'66 verweet Lokaal Veenendaal zetelroof, en werd hierin bijgestaan door de VVD. In het debat op RTV Utrecht, gisteravond, kwam echter de aap uit de mouw: van zetelroof was geen sprake. De reden dat Jaap Pilon en Thierry Haasbroek de D'66-zetels in de gemeenteraad bezethielden onder de naam Lokaal Veenendaal was, omdat D'66 zelf bij de afsplitsing NIEMAND KON LEVEREN om die zetels op te vullen...

De SP heeft zich altijd buiten dit conflict gehouden. Of Pilon goed gehandeld had, moet de kiezer maar uitmaken. Wanneer iemand zich niet meer kan vinden in een partij en daar afstand van neemt, is dat niet meer dan integer. Het D'66 van Pilon en het landelijke D'66 waren te ver uit elkaar gegroeid om het voor Pilon geloofwaardig te houden om in die partij te blijven. Dat wil niet zeggen dat de SP hiermee de kant van Pilon en Lokaal Veenendaal kiest.

Zowel D'66 als Lokaal Veenendaal zijn voor de SP serieuze opponenten. Op punten kunnen we het eens worden, op andere punten hebben we kritiek. Net als op alle andere partijen, en dat is niet meer dan logisch.

Het staat D'66 dan ook wat ons betreft vrij om Lokaal Veenendaal met alle mogelijke middelen die zij nodig achten te bestrijden. Maar, één ding moet wel in het oog worden gehouden: eerlijkheid. Als je zelf geen zetels kunt vullen, moet je de afsplitsers niet verwijten dat zij hun klus dan maar afmaken in die periode. Want, wie pleegt er dan kiezersbedrog?

U bent hier