h

Afscheid...

15 maart 2006

Afscheid...

Dinsdag 14 maart nam de oude gemeenteraad afscheid. Gerry v/d Wal-Miedema en Mats Beek werden ge-eerd met een koninklijke onderscheiding. Ellen van Wettum en wethouder Renate Westerlaken-Loos werden ge-eerd met iets anders: Voorzitter Dylan Lochtenberg van de Veense Jongerenraad benoemde hen tot Leden van Verdienste. Ze ontvingen een oorkonde en een bos bloemen van Jan Breur, die later die avond zelf afscheid nam van de jongerenraad...

Dit afscheid ging voor Breur niet ongemerkt. De scheidende nestor van de Veense Jongerenraad ontving naast een bos bloemen (en een zoen van Dylan) tevens de status van Erelid. Breur is daarmee de eerste niet-voorzitter die deze status, die duidelijk niet voor iedereen is weggelegd, krijgt.

Breur neemt het erelidmaatschap van de jongerenraad niet lichtzinnig op. Hij wil er serieus invulling aan geven door de Jongerenraad in raad en daad bij te blijven staan, en vanaf zijn zetel in de gemeenteraad te strijden voor een sterke en zichtbare rol voor de jongerenraad.

U bent hier