h

Debatten

2 maart 2006

Debatten

Of je nu krap in een bus tegen ze aangeschurkt zit, of er zitten een paar honderd mensen naar je te kijken in een raadszaal; als veruit de jongste lijsttrekker blijft het een hele uitdaging om het debat aan te gaan tegen de acht grote mensen die je rivaliseren. Zeker, als je partij voor het eerst meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen en tevens bekend staat als de partij met de ongezouten kritieken. Gelukkig zijn die anderen achter de schermen heel vriendelijk. En wat een groot winstpunt is, is dat de SP - ondanks haar felle kritieken - na 7 maart niet in een isolement raakt. Uit de debatten blijkt dat er onderling heel goed te praten is...

Een belangrijke ontwikkeling is deze gemeenteraadsverkiezingen, dat er eindelijk over armoede gesproken wordt. De SP heeft dat succesvol op de politieke agenda gezet, net als destijds de huisartsenpost. Door ons onderzoek is ook de PvdA begonnen wat aan de armoede te doen. De oude lichting van Groen Links heeft het op dat punt weliswaar laten liggen, maar hun nieuwe lijsttrekker trekt zich ook het lot aan van de 1 op de 55 huishoudens die het financieel moeilijk hebben, en verbreedde de discussie zelfs naar dakloosheid.
De VVD zegt bij monde van Wim van Maanen dat "alleen maar extra geld toestoppen" niet helpt. Groot gelijk; daarom pleit de SP ook voor een integrale aanpak. Die behelst een betere toepassing van het voorzieningenniveau, investering in scholing en werkgelegenheid, ondersteuning van particuliere initiatieven en aandringen op een beter landelijk beleid.
Al met al heeft de SP hier al een flinke vinger in de pap. De partij heeft zichzelf bewezen als een prima aanjager van onderwerpen, en zal als grootste armoedebestrijder niet alleen staan na 7 maart.

De zondagsrust keerde in alle debatten terug, als zijnde een typisch Veens onderwerp. Jammer, vinden alle niet-christelijke partijen; er zijn belangrijker dingen om je druk over te maken. Desalniettemin blijft het te betreuren dat Christen Unie en SGP het beginsel "ieder zijn zondag" niet omarmen, en het CDA in een spagaat zit waardoor er rare compromissen uitkomen, zoals: "activiteiten op zondag mogen wel binnen maar niet buiten". De zondagsrustdiscussie zal de komende jaren nog regelmatig terugkeren, maar Veenendaal krijgt het niet zo snel meer zo goed als in de jaren '70...

Dat neemt echter niet weg, dat er ook met de christelijke partijen valt te praten. De SGP is een belangrijke bondgenoot als het gaat om het behoud van het cultureel erfgoed. En de Christen Unie deelt onze mening dat je eerst een plan moet hebben voor je het ambtenarenapparaat reorganiseert. Een kerntakendiscussie, dus.

Waar de SP zeker een waardevolle bijdrage aan kan leveren, is de begrotingsdiscussie. Eindelijk hoeft er niet meer gekozen worden tussen een sluitende begroting OF en goed sociaal- en cultureel voorzieningenniveau, maar kan er worden gekozen voor een sluitende begroting MET een goed sociaal- en cultureel voorzieningenniveau. Dat gaat een pittige klus worden, waarin keuzes moeten worden gemaakt.
Zeker als je niet zoals de PvdA incidentele gelden wilt inzetten om structurele tekorten mee te vullen. In de verkiezingsbus van RTV Utrecht, nodigde SP-lijsttrekker Jan Breur dan ook alle sociaal-voelende partijen uit om gezamenlijk te kijken naar een grondige aanpassing van de begroting.

De SP en haar jonge lijsttrekker mogen dan wel buitenbeentjes zijn; aansluiting vinden ze wel. Er valt een wereld te winnen, en dat blijkt mogelijk te zijn.
Wellicht hoort dat bij het Veense karakter. Hoe oneens je het ook bent, je moet het toch samen zien te rooien. Daarom deelt de SP absoluut niet de angst van de PvdA voor "versnippering op links", maar ziet het positiever. Verfrissing op links - waarbij de SP een waardevolle bijdrage kan leveren.

U bent hier