h

Attentie, Buurtpreventie!

7 april 2006

Attentie, Buurtpreventie!

Vandaag ging het buurtpreventieproject in het Jan Roeck Plantsoen van start. Omdat de SP buurtpreventieprojecten een warm hart toedraagt, was fractievoorzitter Jan Breur hier ook aanwezig. Naast Breur was Maarten Punt (CDA) de enige aanwezige politicus (als je de burgemeester niet meetelt), en dat viel ook de voorzitter van de buurtcommissie op: "Het is duidelijk dat de verkiezingen achter de rug zijn..." zei hij.

Om 16:00u ging de bijeenkomst van start. Onder de aanwezigen waren de toezichthouders, mensen van Patrimonium en stichting De Vaart, de burgemeester, iemand van de politie, twee raadsleden (Breur, SP en Punt, CDA), en een groepje buurtbewoners - waaronder veel kinderen, die dol enthousiast waren over het project.

Zoals het hoort waren er de nodige toespraken; de voorzitter van de buurtcommissie, de opbouwwerker, de burgemeester en de beide directeuren van Patrimonium en Stichting de Vaart spraken een woordje.
Piet de Vrije, van Patrimonium, koos hierbij niet voor een eenrichtingsverkeer-praatje, maar betrok de kinderen erbij. Hij stelde ze allemaal leuke vragen, en kinderen die het antwoord hierop wisten kregen een daverend applaus van de overige aanwezigen.

Na de toespraken en het ondertekenen van de documenten, begaf het hele gezelschap zich naar buiten; het bordje "Attentie, Buurtpreventie" werd onthuld.
Daarna een rondje door de buurt, onder begeleiding van de toezichthouders. Natuurlijk werd het duidelijk dat er hier en daar nog wel iets verbeterd kon worden - maar de buurt had over het algemeen een goede staat, en er is zichtbaar sprake van een stijgende lijn. En nu de buurt over toezichthouders beschikt, is er (nog) meer sociale controle en maakt de verloedering nog maar weinig kans.

Tijdens het rondje door de buurt, riep een meisje opgetogen: "Attentie, Buurtpreventie!"
Breur vroeg haar of ze, als ze ouder was, ook toezichthouder wilde worden. "Ja", zei ze enthousiast.

Tot slot bedankte de voorzitter van de buurtcommissie nogmaals iedereen voor hun aanwezigheid, waarna iedereen weer naar huis ging.
Op initiatieven als dit project, en de betrokkenheid van deze bewoners, mag het Jan Roeck trots zijn!

U bent hier