h

Onderhandelingen 3

1 april 2006

Onderhandelingen 3

Afgelopen woensdagavond was de SP uitgenodigd bij PvdA-formateur Albert Doelwijt. Door omstandigheden kon Jan Breur er niet bijzijn, maar Gert Worst kon het in zijn eentje ook wel prima aan.

Er is zo'n half uur gepraat over armoedebestrijding, het belangrijkste speerpunt van de SP. Worst gaf aan dat dit best een centje mag kosten, en dat dit bijvoorbeeld van de parkeeropbrengstenen betaald kon worden.
De parkeergelden hebben een meer-opbrengst van dik ?500.000 boven de normale opbrengst; deze opbrengsten worden nu in de reserve parkeeropbrengsten gestopt.

Over de manier waarop het college tot stand gekomen is, is ook nog gepraat. Gert Worst gaf hierbij aan dat wij als SP zeer ontevreden zijn over hoe het spel is gespeeld; wij hebben er geen goed woord voor over.
Op de vraag of wij het college zullen steunen, gaf Worst aan dat dit van de inhoud af ging hangen.

Tevens is er gesproken over een toenadering tussen PvdA en SP, waarover er ongetwijfeld meer nieuws zal volgen. Immers, het belang van de burger gaat voor het partijbelang - en de burger is er niet mee gediend wanneer kleine verschilletjes een struikelblok vormen voor samenwerking op punten waar we grote raakvlakken hebben. Kortom: we moeten volwassen met elkaar omgaan.

3 April wordt het werkprogramma gepresenteerd aan de partijen, 5 april wordt er over gesproken in een openbare vergadering.

Wordt vervolgd...

U bent hier