h

Onderhandelingen 4

5 april 2006

Onderhandelingen 4

Net terug van de laatste onderhandelingsbijeenkomst. Een korte deze keer, omdat er een uitgewerkt raadsprogramma ligt en de details niet op een dergelijke bijeenkomst thuishoren, maar in een "fully fledged" gemeenteraadsvergadering - zodat er heel nauwkeurig via amendementen de details kunnen worden ingekleurd.

GroenLinks heeft niet eens de moeite genomen om op deze onderhandelingsbijeenkomst te komen. Via een persbericht hebben zij laten weten dit een schijnvertoning te vinden. Dit is opvallend, omdat zij wel het individuele gesprek met de formateur zijn aangegaan. De A is gezegd, maar de B blijft achter...

De SGP was wel gekomen, terwijl die bedankt hadden voor het individuele gesprek. Daar hadden ze geen behoefte aan; de meerwaarde ontging hen, de manier waarop het "werkprogramma" een "raadsprogramma" is geworden bevreemde hen, en de wijze waarop de ChristenUnie uit het college is gewipt (dit was de letterlijke verwoording van SGP-onderhandelaar Bisschop) zat hen nog dwars. De SP deelt deze heldere overwegingen, maar wil toch vooruit: gesprekken voeren hoort daarbij - je moet je zelf niet buitenspel zetten.

7 van de 8 partijen om de tafel; de vergadering begon met een tweetal opmerkingen van de ChristenUnie. De formateur (Doelwijt, PvdA) was niet met de PvdA in gesprek gegaan, omdat hij de standpunten van de partij al van buiten kende. Hoe onpartijdig is de formateur dan?
Daarbij miste de ChristenUnie de verslagen die de beoogde collegepartijen onderling hadden gevoerd. Die kwamen pas op het laatste moment binnen, en waren meer procesverslagen dan inhoudelijke verslagen; er was niet duidelijk gemaakt welke partij wat inbracht en hoe er tot compromissen is gekomen. Hoe moet de kiezer dan ooit weten wat hij aan de verschillende partijen heeft?
Formateur Doelwijt deed dit af als procedureel geneuzel.

Ook leek hij niet warm te lopen voor de kritiek van de SGP, die stelde dat dit meer een agenda voor de komende jaren was, dan een feitelijk raadsprogramma. Op zich is daar niets mis mee; omdat je niet alles moet dichttimmeren en ruimte voor discussie moet openlaten. Dat vond de SGP ook, "maar noem het dan ook gewoon een agenda", aldus Bisschop.
Doelwijt ontkende het gebrek aan concrete inhoud, en maakte z'n rondje af.

De ChristenUnie sloot zich grotendeels aan bij de kritiek van de SGP, en gaf te kennen dat deze bijeenkomst niet de juiste plaats is om het programma te verfijnen. Dat hoort in een volwaardige raadsvergadering gebeuren, waar je de formele instrumentaria tot je beschikking hebt.

Zoals verwacht hadden de coalitiepartijen geen van vieren wat te melden; het was hun programma en de aankondiging dat er hier op 27 april dieper zou worden ingegaan was voor hen aanleiding om nu maar stil te blijven.

Tot slot was de SP aan de beurt. "Dank u wel, meneer de Voorzitter", begon Jan Breur. Meestal is dit een inleiding voor een donderpreek, maar dit was een typische uitzondering die de regel bevestigde. "Het raadsprogramma ziet er in grote lijnen goed uit, hoewel er een aantal elementen inzitten die wij graag zouden willen veranderen middels amendementen. Daarvoor is de raadsvergadering van 27 april de aangewezen plek."
Formateur Doelwijt sloot de vergadering...

Toen Breur had aangekondigd te willen amenderen, fluisterde Jaap Pilon van Lokaal Veenendaal hem toe: "Doe dat dan ook, dan krijg je het ook..." Wat Pilon met deze woorden bedoelde zal de zevenentwintigste blijken.
Na afloop van de vergadering kregen Jan Breur en Gert Worst dan ook veel complimenten van andere politici. Dat ze blij waren dat we niet alles direct naar de prullenbak verwezen, maar dat we serieus aan het werk willen met hetgeen er voor ons ligt. Ach, we zijn ook niet de partij van kniezen...

De ChristenUnie meldde ons even geschrokken te zijn dat we zeiden dat het programma er in grote lijnen goed uitzag. "Maar, we hebben ook aangegeven het nodige eraan te willen veranderen." Verzekerde Breur hen.
"Zou je dan uiteindelijk instemmen met dit programma?" Vroeg Dick Roodbeen (CU)
"Dat...", antwoordde Breur,"hangt af van de veranderingen..."

Wordt vervolgd...

U bent hier