h

Presidium

11 april 2006

Presidium

Gisteravond presidium-overleg (fractievoorzitters). Agenda voor de 27e vastgesteld en gekeken wie er in welke commissie gaan zitten. Ook over het bestaan van een agenda-commissie gepraat.

Frits Beckerman (PvdA) gaf aan dat het werken met een agendacommissie dubbel werk is, en dat je beter de presidia strategisch tussen commissie- en raadsvergaderingen kunt plannen om zo de raadsagenda vast te stellen - en de commissievoorzitters en griffie kunnen prima samen de commissieagenda's vaststellen.

Marco Verloop, die namens de SGP aanwezig was zei, dat het Presidium dat wel een formele status zou moeten krijgen, ook omdat er hier wezenlijke dingen werden besproken.

Toen mocht ik wat zeggen. Tsja... het is mijn eerste raadsperiode... ik heb nog nooit MET en nog nooit ZONDER agendacommmissie gewerkt, dus wat moet je dan zeggen over het bestaan van zo'n agendacommissie.
"Ik heb nog geen ervaring met beide structuren, maar wat Frits (bij dit soort kleine vergaderingen en achter de schermen noemen politici elkaar bij de voornaam) zegt klinkt plausibel dus daar sluit ik me bij aan; en de aantekening die Marco maakt lijkt me ook wel goed... dus... wat Frits zegt, met de aantekening van Marco..."

Waarna het de beurt van Henk van Soest (Christen Unie) was. "Wat Frits en Marco zeggen, met de aantekening van Jan..."
Uiteindelijk komt er dus geen agendacommissie en word er gekeken naar voorbeelden van Presidiumreglementen...

Na de vergadering nog even nagepraat met Jurgen Hillaert, Henk van Soest en Marco Verloop, die met ons in de oppositie zitten; naar aanleiding van de amendementen die we van plan zijn in te dienen op het raadsprogramma. Waar wij van plan zijn om het hele raadsprogramma plat te amenderen, blijft het stil bij de andere oppositiepartijen. Zij zijn bang dat als er teveel amendementen worden overgenomen, ze min of meer verplicht zijn zich te commiteren aan het raadsprogramma. Misschien hebben ze gelijk, maar is het hele doel van amenderen niet bewerkstelligen dat je je KUNT commiteren?
Wij zijn er niet bang voor. Als we voor elkaar kunnen krijgen dat er een raadsprogramma komt waar Veenendaal mee gediend is, dan scharen wij ons daar met opgeheven hoofd achter...

U bent hier