h

Telegraaf

3 april 2006

Telegraaf

De Telegraaf berichtte vanochtend over een incident in de Haagse Schilderswijk; een 14-jarige jongen is gestorven nadat het pistool van een 22-jarige man "per ongeluk" afging. Laten we vooropstellen dat dit een verschrikkelijk drama is dat nooit had moeten gebeuren. Wat deed die man met een pistool? Hoe kan zoiets nou per ongeluk afgaan? Wat deed die jongen daar? Vragen, die allemaal bij me opkomen bij het lezen van dit treurige bericht.
Vragen die ik niet zal proberen te beantwoorden, maar waarvan ik hoop dat de nabestaanden de antwoorden ooit te weten zullen komen.

Waar ik wel bij stil wil staan, is de wijze van berichtgeving...

"... in de buurt, waar veel allochtonen wonen..." staat er in het artikel. Wat de meerwaarde van deze woorden is, zal mij een raadsel zijn. De vermelding van een grote hoeveelheid allochtonen in die buurt suggereert enige relatie met het incident, maar deze blijft verder onbenoemd. Wat wil de Telegraaf hiermee zeggen?

Het incident betrof geen etniciteitsconflict, geen "islamitische" rituele slachting, geen bloedwraak, geen terroristische aanval of wat de multiculturele samenleving dan verder ook maar onder druk kan zetten. Voor zover bekend is het "gewoon" een ongeluk geweest dat niets, maar dan ook niets met etniciteit te maken heeft.

Wellicht ging de Telegraaf ervanuit dat dader en/of slachtoffer allochtoon was, konden ze dit niet staven en trokken ze de "kleur" van de wijk er maar bij om allochtonen toch maar zoveel mogelijk met geweld te asociëren.
Als dit het geval is, is de Telegraaf polariserend bezig. Of je het nu leuk vind of niet; er zijn nu eenmaal allochtonen in ons land. Heb toch eens het besef dat we met z'n allen de samenleving moeten vormen, en dat het stigmatiseren van een bepaalde bevolkingsgroep enkel averechts werkt.

De vermelding "...in de buurt, waar veel allochtonen wonen..." is een volslagen zinloze toevoeging aan het artikel. Het had eigenlijk weggelaten worden, maar als je dan toch een dergelijke vermelding erin wilt zitten, zijn er alternatieven met dezelfde relevantie:

"...in de buurt, die betrekkelijk dicht bij de zee ligt..."
"...in de buurt, waar ongeveer de helft van de bewoners vrouw is..."
"...in de buurt, die niet in Veenendaal ligt..."
"...in de buurt, waar men van lekker eten houdt..."
"...in de buurt, waar de Telegraaf de meest gelezen krant is..."

U bent hier