h

Hele Noten vs Ritmisch Zingen

11 mei 2006

Hele Noten vs Ritmisch Zingen

Christelijk Veenendaal staat op haar kop! De ChristenUnie neemt niet deel aan het college, er worden (zij het met mondjesmaat) buitenevenementen toegestaan op zondag, bij verplaatsing van het bordeel is uitbreiding een reële optie, en... als klap op de vuurpijl gaat men in de Julianakerk 'ritmisch zingen'.

Ritmisch zingen houdt in dat er tempoverschillen in de zang zitten, zoals bij ieder normaal lied; het is de tegenpool van het 'zingen op hele noten', waarbij iedere klank even lang duurt. Zingen op hele noten klinkt traag, en erg somber. Het wordt alleen maar gedaan in de zogenaamde zware kerken.

Waarom er überhaupt ooit voor gekozen is om op hele noten te gaan zingen mag iedereen een raadsel zijn. De psalmen zijn oorspronkelijk ritmisch geschreven. Nederland is dan ook het enige land ter wereld waar op hele noten wordt gezongen, een enkele (Nederlandse!) emigrantenkerk in de VS en Canada daargelaten.

Dat de Julianakerk besloten heeft om recht te doen aan de wijze waarop de psalmen geschreven zijn, door normaal ritmisch te zingen, is even wennen voor de kerkgangers aldaar. Zeker in het begin zal er daarom geprobeerd worden om vooral de bekendere psalmen te zingen.

Na de koerswijziging van de Julianakerk zijn de Vredeskerk en de Hoeksteen nog de enige kerken van hervormde origine in Veenendaal waar er op hele noten gezongen wordt.
De Julianakerk is overigens niet de enige kerk waar zich een revolutie heeft voltrokken. Enige tijd geleden heeft de Oude Kerk besloten om naast psalmen ook gezangen in de dienst ten gehore te brengen...

U bent hier