h

Lonsdale-jongeren zijn vooral bang

6 mei 2006

Lonsdale-jongeren zijn vooral bang

Nationalistische activisten, maar niet politiek actief

Angst, onwetendheid en machteloosheid zijn de belangrijkste oorzaken van racisme onder extreem-rechtse jongeren.

Dit staat in het boek ??Generatie Lonsdale??, van journaliste Maaike Homan, dat komende vrijdag verschijnt. Homan trok maandenlang op met tientallen zogeheten Lonsdalejongeren, die zij sprak op hardcore-feesten, hangplekken en schoolpleinen. De jongeren vinden dat allochtonen hun banen, huizen en meisjes inpikken, sociale voorzieningen misbruiken en allemaal crimineel zijn.

Lonsdalers haalden vooral na de moord op Theo van Gogh het nieuws met brandstichtingen en vernielingen van moskeeën en islamitische scholen. Het Britse kledingmerk is symbool gaan staan voor voornamelijk laagopgeleide jongeren tussen de 15 en 25 jaar, uit kleinere gemeenten buiten de Randstad met racistische en soms extreem-rechtse denkbeelden. Precieze cijfers over hun omvang zijn niet bekend, maar de schattingen lopen op tot 6000.

De ideeën van deze jongeren komen van extreem-rechtse internetsites, ouders, maar ook van politici die harde uitspraken doen over de islam. Veel Lonsdalejongeren komen pas op de middelbare school in aanraking met allochtonen.

Alhoewel groepsvorming onder jongeren van alle tijden is, maken jongerenwerkers, onderwijzers en anti-discriminatiebureaus zich zorgen over de tweedeling tussen allochtone en autochtone jongeren. ??Black-power?? versus ??white-power??. Wekelijks zijn er vechtpartijen tussen beide ??groepen??. Vooral in de weekeinden en tijdens kermissen. In steden als Dokkum, Venray en Almelo zijn er confrontaties geweest. ??Naar elkaar kijken is soms al reden voor een vechtpartij?, zegt Unal Aktas, docent op een vmbo-school en medewerker van het anti-discriminatiebureau Overijssel.

Over het algemeen zijn Lonsdalers niet georganiseerd. Het zijn groepjes vrienden die makkelijk uit elkaar vallen. Sommige richten clubjes op zoals het Jong Verzet Brabant. Ze noemen zich nationalistische activisten, ondersteunen acties van rechts-extreme partijen. Die proberen Lonsdalers voor zich te winnen, maar de jongeren voelen zich niet geroepen tot de politiek. Lidmaatschap schept verplichtingen en kost geld. Bovendien is extreem-rechts al jaren niet politiek succesvol.

  • Bron: Trouw, 06-05-06

U bent hier