h

Werkloosheid iets minder - Maar 30-plussers kunnen moeilijk werk vinden

20 mei 2006

Werkloosheid iets minder - Maar 30-plussers kunnen moeilijk werk vinden

VEENENDAAL - ,,Je merkt iets van een economische opbloei?, zegt Rob Trübendorffer, vestigingsmanager van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in Veenendaal. In het eerste kwartaal van dit jaar lieten zich 851 niet werkende werkzoekenden registreren. En dat is tien procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.


Maar meer mensen kloppen aan bij het kantoor van het CWI aan de Kerkewijk. Zoals mensen die een baan hebben maar van functie of werkgever willen veranderen, herintredende vrouwen en mensen die ,,in de persoon gelegen factoren hebben waardoor ze moeilijk aansluiting met de arbeidsmarkt kunnen vinden.?

De werkloosheid mag dan afnemen, zorgwekkend vindt Trübendorffer wel de verdeling ervan. Jongeren tot ongeveer 30 jaar (zes procent van het bestand) kunnen vaak weer snel aan werk komen, maar voor 30-plussers ligt dat anders. ,,Daar moet je veel aandacht aan besteden.? Dat gebeurt dan ook, in een gezamenlijke aanpak van CWI, UWV en Sociale Dienst van de gemeente.

Van de 851 niet werkende werkzoekenden in het eerste kwartaal is slechts één kwart geschikt om op korte termijn werk te vinden. Driekwart van het totale bestand daarentegen is moeilijk te plaatsen. Dat zijn mensen die een training moeten krijgen of die een behoorlijke scholing nodig hebben voor ze met enig succes hun diensten op de arbeidsmarkt kunnen aanbieden. Van de mensen die gezien hun opleiding en/of ervaring betrekkelijk snel ander werk weten te vinden, maken velen gebruik van internet.

Bij het CWI wordt onverminderd een hoge instroom van werkzoekenden geregistreerd, maar voor het eerst sinds een aantal jaren is er sprake van een iets hogere uitstroom. Het totale bestand aan werkzoekenden wordt zodoende minder. ,,Maar we moeten wel steeds grotere inspanningen verrichten om mensen ook daadwerkelijk aan werk te helpen?, zegt Trübendorffer. Dat heeft veelal te maken met onvoldoende opleiding en ook het niet op elkaar afgestemde arbeidsveld van vraag en aanbod.

Dat er vanaf 30 jaar nog steeds een toename van het aantal werkzoekenden is - en met name een forse stijging vanaf 45 jaar - is niet goed te verklaren. In de categorie 15 tot 20 jarigen is de daling van de werkloosheid ruim 21 procent, bij 20-25 20 procent en bij 25-30 nog een daling van bijna vijf procent. Maar bij de 45-50 jarigen is er bijvoorbeeld nog een stijging van de werkloosheid van 27,5 procent. ,,De ouderen hebben gemiddeld geen slechtere opleiding. Maar het is de cultuur. Er wordt gedacht dat ouderen sneller ziek worden, dat soort ideeën. We zijn wel breder gaan denken, het gaat niet alleen om diploma??s maar ook om vaardigheden. Ervaring speelt daarbij zeker een rol.

bron: Veenendaalse Krant, Gerard van Wijk

U bent hier