h

Kadernota (2)

9 juni 2006

Kadernota (2)

Gisteravond was er een openbare bijeenkomst over de Kadernota. Hier kregen burgers de gelegenheid om te discussiëren met de gemeenteraad. Veel gebruik is er echter niet van gemaakt. De drommen mensen, beneden in de hal, kwamen kennelijk alleen hun paspoort ophalen, en de burgemeester kon ze niet overhalen om naar de raadszaal te komen.

Enerzijds jammer dat er zo weinig interesse in de politiek is, anderszijds een goed teken. Immers: een volle raadszaal is 9 van de 10 keer een teken aan de wand dat de boel in het honderd aan het lopen is. Dat was nu duidelijk niet het geval. En dat klopt ook, want de kadernota is een zeer degelijk stukje werk, waarin geen drastische zaken vermeld staan.

Milieudefensie maakte de raad, als één van de twee burger-insprekers, attent op het feit dat er geen aandacht is voor een klimaatbeleid. Eigenlijk een behoorlijke misser, voor een gemeente die zo milieubewust placht te zijn.
Dylan Lochtenberg, de voorzitter van de Veense Jongerenraad, opperde dat het misschien een goed idee was om een adviesorgaan op het gebied van milieuzaken in te stellen, vergelijkbaar met zijn eigen raad. Wat ons betreft een goed idee, wat we zeer zeker nader gaan bestuderen!

De tweede burger-inspreker was Michel van Meyer, de lijsttrekker van D'66 in de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, die namens zijn politieke groepering het woord kwam doen. Hij sprak onder andere over de parkeervisie, waarin geen woord werd gerept over fietsenstallingen. Hierbij gaf hij aan te dromen over kunstwerken in de hoofdstraat, waarin je je fiets kunt stallen, en waar iemand je opwacht om je een beloning te geven.
Ook sprak hij over de werkloosheid onder ouderen. Inderdaad een belangrijk punt om bij stil te staan, maar evenals de andere politici had Van Meyer hier geen pasklaar antwoord op.
Ook vroeg hij aandacht voor het vandalisme-probleem. Hij gaf aan dat D'66 weliswaar tegen cameratoezicht was, maar vanwege de grote ergernis die het met zich meebracht, zou hij ook haast voor zijn.
"Maar D'66 ìs toch ook voor cameratoezicht?" Vroeg Inge Walta (VVD)
Van Meyer: "Ja, maar dat is landelijk..."
Lekker handig voor de kiezer als een partij op verschillende niveau's steeds wat anders zegt...
Op de vraag van Wim van Heteren (SGP), of hij zijn rapport "Trend of Incident?" kende, moest Van Meyer toegeven dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van dit rapport.
"Nou, dan hebt u de boot goed gemist!" Constateerde Van Heteren, waarna hij toezegde deze na te zenden.

Waar Van Meyer terecht aandacht om vroeg, en wat ook door alle partijen wordt gedeeld, zijn de verplaatsing van de hoogspanningskabels en van de chemische fabrieken in woongebieden (Boxal, Lantor, Solvay). Het heikele punt bij deze zaken is natuurlijk: geld. Om deze problemen op te lossen zijn er bedragen nodig die er simpelweg niet zijn, of die je niet in de openbaarheid moeit gooien vanwege de onderhandelingspositie van de gemeente. Helaas is de wereld waarin wij leven verre van ideaal.

Het verloop van de avond was zeer ontspannen. Het was verhelderend, zowel (de paar aanwezige) burgers als de gemeenteraadsleden konden hun licht opsteken en van gedachte wisselen. Ook is er veel gelachen - iets wat er misschien te weinig wordt gedaan in de raadszaal. Hoewel ter plekke werd afgesproken om de technische vragen dan maar via de mail af te handelen, was de bijeenkomst zeer verhelderend. Wat mij betreft zijn we er klaar voor...

Wordt vervolgd...

U bent hier