h

Tien procent van de Nederlanders racist

3 juni 2006

Tien procent van de Nederlanders racist

DEN HAAG - Ruim een kwart van de Nederlandse bevolking is zeer negatief over allochtonen. Tien procent is zelfs uitgesproken racistisch. Die groep voelt zich superieur aan allochtonen en vindt dat Nederlanders zich niet moeten mengen met andere nationaliteiten. De helft van de Nederlanders heeft een afkeer van moslims.

Dat blijkt uit een representatieve enquête van onderzoeksbureau Motivaction onder 1020 Nederlanders, uitgevoerd in opdracht van de GPD, de persdienst van de regionale dagbladen, waarbij ook het Nederlands Dagblad is aangesloten.

De harde kern van racisten komt openlijk uit voor zijn racistische denkbeelden. Op een racismeschaal van een tot tien geven ze zichzelf een zeven of hoger. Ze menen dat Nederlanders intelligenter zijn dan allochtonen; met discriminatie hebben ze geen probleem en bij ontslag moeten allochtonen volgens hen als eersten op straat worden gezet. Publieke personen, zoals politici, moeten in hun visie ongestraft allochtone groepen met racistische stereotypen kunnen aanduiden. Ook het beledigen van de profeet Mohammed kan door de beugel; dat valt volgens hen allemaal onder de vrijheid van meningsuiting.

Naast de harde kern van racisten kent Nederland een grotere groep (zeventien procent) die toegeeft af en toe racistisch te zijn. Die mensen vinden allochtonen crimineel, onbeleefd, lui en onverdraagzaam. De af-en-toe-racisten onderscheiden zich van de racistische hardliners, doordat zij hun afkeer voor vreemdelingen niet in daden willen omzetten.

De helft van de Nederlanders is zeer negatief over de islam: zij zijn bang voor de invloed van moslims op onze samenleving en keuren de islam af. Die religie staat niet voor vrede, vindt 43 procent, en volgens 63 procent is de islam onverenigbaar met het moderne leven in Europa.

Multicultureel

Een op de tien Nederlanders mag dan racistisch zijn, de overgrote meerderheid van de bevolking in ons land, zo'n 73 procent, is dat niet. Veruit de meeste Nederlanders zijn voor een multiculturele samenleving, al staat die onder druk. Bijna 80 procent van de Nederlanders vindt de situatie tussen de verschillende culturen 'gespannen'. De helft van die groep vindt dat men in Nederland niet samen, maar gescheiden leeft. Nederlanders voelen zich het minst op hun gemak bij Marokkanen.

Bijna alle Nederlanders erkennen dat racisme zich in ons land voordoet, volgens ruim tweederde zelfs op grote schaal. Racisme is de afgelopen jaren ook toegenomen, concludeert tachtig procent. Van de ondervraagden geeft eenderde aan de laatste jaren zelf racistischer te zijn geworden.

Mannen zijn racistischer dan vrouwen, blijkt uit het onderzoek. De harde-kern-racisten zijn doorgaans jong, tussen de 14 en 25 jaar, en hebben een lage tot middelbare opleiding. Ze zijn gevoelig voor status en behoudend in hun opvattingen, of behoren juist tot de groep mensen zonder vastomlijnde waarden en normen die streven naar een onbezorgd en zo comfortabel mogelijk leven. De mate van vreemdelingenhaat verschilt niet tussen steden en platteland.

  • Door: Floor Ligtvoet
  • Uit: Nederlands Dagblad, 3 juni 2006

U bent hier