h

Geen pas voor halve Nederlander

4 augustus 2006

Geen pas voor halve Nederlander

  • Kinderen van vóór 1985 met buitenlandse vader de dupe

Minister Verdonk (vreemdelingenzaken) blijft ruim 250 kinderen van Nederlandse moeders een paspoort weigeren. Hun advocaat stapt naar de rechter.

De kinderen zijn allen vóór 1985 geboren uit een Nederlandse moeder en buitenlandse vader. De kinderen uit een gemengd huwelijk kregen tot dat moment automatisch de nationaliteit van de vader.

Door een aanpassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap, in 1985, kwam een einde aan deze rechtsongelijkheid. Deze had echter alleen effect op de nationaliteit van kinderen die vanaf dat moment werden geboren.

Zeker 250 buitenlandse kinderen met Nederlandse moeders, verenigden zich in de stichting ??Ne(e)derlanderschap: Ja!?? en schakelden advocaat Stans Goudsmit in. Haar cliënten worden gediscrimineerd, vindt ze. ??Kinderen met een Nederlandse ouder geboren ná 1985 zijn Nederlander. Kinderen met een Nederlandse vader van vóór 1985 zijn ook Nederlander, alleen kinderen van vóór 1985 met een Nederlandse moeder niet. Voor dat onderscheid is geen rechtvaardiging te vinden.?.

Nadat onder meer Trouw in mei dit jaar aandacht aan de kwestie besteedde, vroeg VVD-kamerlid Arno Visser om opheldering aan partijgenoot Verdonk. De minister antwoordde onlangs dat de ??latente Nederlanders?? niet in aanmerking komen voor het Nederlanderschap.

Verdonk verwijst naar de overgangsregeling tussen 1985 en 1988 op grond waarvan mensen alsnog voor het Nederlanderschap konden opteren. Ruim 47.000 mensen hebben daar gebruik van gemaakt. Volgens de advocaat heeft een aankondiging vele gedupeerden niet bereikt. ??De boodschap werd verspreid via de Wereldomroep en op posters bij ambassades. Mensen kregen wel een uitnodiging voor het Sinterklaasfeest thuisgestuurd, maar niet een simpel briefje over deze regeling.?

De raadsvrouw schat dat 30.000 kinderen met een Nederlandse moeder en buitenlandse vader niet van de overgangsregeling wisten.

  • Uit: Trouw, 04-08-'06

U bent hier