h

avondklok

5 september 2006

avondklok

Vanavond zullen we, in de commissie Welzijn, wethouder Pilon eens aan zijn jasje trekken over de avondklok die onlangs is ingesteld op een aantal plekken in 't Veen om overlast tegen te gaan. Niet dat we het direct oneens met hem zijn, maar er zijn nog wel een aantal apen en beren.

Ons verkiezingsprogramma (plaatselijk) zegt het volgende:

Ontmoetingsplaatsen

Jongeren moeten de kans krijgen om elkaar te ontmoeten. Een ontmoedigingsbeleid is hierom niet op haar plaats. Er moeten plaatsen worden ingericht waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Deze plaatsen moeten niet ergens achteraf, maar temidden van de samenleving worden geplaatst. Bij overlast en/of criminele activiteiten dient de politie in te grijpen, maar preventieve interventies zijn voor de SP ongewenst. Zij kunnen stigmatiserend werken, wat de kans met zich meebrengt de overlast te vergroten. Als er problemen zijn moeten die worden opgelost, niet verplaatst.

Omdat het instellen van de avondklok het gevolg is van een overlastsituatie, kunnen we instemmen met de getroffen maatregel. Maar, het mag niet zo zijn dat de jongeren die de heibel veroorzaken, zich ergens anders neervleien. Dan kun je rekening houden met een kettingreactie: een "Kat en Muis"-spel van avondklokken op veldjes en jongeren die zich massaal ergens anders gaan settelen totdat ook hier ten gevolge van overlast een avondklok wordt ingesteld. Als er problemen zijn moeten die worden opgelost, niet verplaatst.

Verder heeft de Wethouder onze interesse opgewekt, door in de media te stellen dat de noodzaak voor deze maatregel iet het gevolg is van falend jongerenbeleid. Wat zou hij hiermee bedoelen? Toch niet dat het jongerenbeleid zo florissant is, want dat is zeer zeker niet het geval. Het ontbreekt nogal aan Jongeren Ontmoetingsplaatsen (JOPs) en jeugdhonken. Ook het aantal trapveldjes mag best omhoog. Let wel: overlast door jongeren is vaak het gevolg van gebrek aan geschikte ruimte en/of activiteiten. Dus; wil Pilon echte structurele oplossingen voor dit probleem, dan zal hij met een toereikend integraal jeugdbeleid moeten komen.

Al met al zijn we erg benieuwd naar wat de wethouder hierover te zeggen heeft...

U bent hier