h

De Vries kraakt CDA-programma

13 september 2006

De Vries kraakt CDA-programma

De keiharde belofte van het CDA aan ouderen en eigenwoningbezitters dat er niet aan de AOW en hypotheekrente- aftrek wordt getornd, betekent alleen dat de klappen elders gaan vallen.

Die waarschuwing uit CDA??er Bert de Vries vandaag in Tr o u w . De stelling van het CDA dat ze een ??mild?? verkiezingsprogramma hebben omdat de partij de vergrijzing al jaren serieus neemt, noemt hij ??schijn bedriegt??. Volgens de oud-minister van sociale zaken werken de christendemocraten ??onder het motto van een investeringsagenda?? gewoon verder aan de ombouw van de Nederlandse verzorgingsstaat tot een participatiemaatschappij. ??Dat betekent eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid voorop. In deze nieuwe CDA-visie staan de belangen van weerbare middengroepen centraal en is er ruimte te tornen aan de inkomensbeschermende functie van kwetsbaren. Daaronder reken ik ook de goed opgeleide werknemer die tijdens een recessie op zijn 55ste gedeeltelijk arbeidsongeschikt en werkloos wordt en geen schijn van kans heeft weer aan de slag te komen. Zo iemand afschepen met een uitkering beneden het sociale minimum past niet in mijn opvatting over een solidaire samenleving?, aldus De Vries.

Vorig jaar uitte de oud-partijleider in zijn boek eenzelfde soort kritiek op het CDA. De Vries: ??Die werd mij toen niet in dank afgenomen. Wellicht is dat de reden dat in het nieuwe verkiezingsprogram niet nadrukkelijk over deze nieuwe visie wordt gesproken.?

  • Uit: Trouw, 13 september '06

U bent hier