h

In naam van God en Allah

5 september 2006

In naam van God en Allah

Geschreven door Fatima Bich-Bich,
SP-Commissielid "Welzijn" en "Werk"

Een verslag,

Afgelopen zaterdag was er een bijeenkomst in een kerk in Veenendaal over kort samengevat de Evangelisatie van Moslims. Tijdens deze bijeenkomst werd een nieuw boek gepresenteerd, getiteld ??Mohammed of Christus??. Het was overduidelijk dat, dat voor de schrijvers en degenen die het boek presenteerden een retorische vraag was. Tweede kamerlid Van der Staaij voor de SGP was eveneens aanwezig. Deze bijeenkomst heeft bij mij vele indrukken achtergelaten.
Allereerst merkte ik, dat men erg gastvrij was. Ondanks dat de bijeenkomst eigenlijk alleen bedoeld was voor leden van de kerk (waar ik achteraf pas achter kwam), werd ik met open armen ontvangen. Tijdens het debat heeft men mij nooit onderbroken. Ik kreeg de kans te zeggen wat ik wilde. Ik heb iedereen daar ook bedankt voor deze respectvolle houding.
Maar om eerlijk te zijn was ik ook wel teleurgesteld over enkele boodschappen die tijdens deze bijeenkomst de revue passeerden. De bijeenkomst was wat dat betreft wel een eye-opener voor me.

Het boek ??Mohammed of Christus??

De artikelenbundel is uitgegeven door de Commissie Allochtonen van het Deputaatschap Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten. In zeven hoofdstukken worden diverse aspecten van de Islam beschreven in relatie tot het Christelijk geloof. Heel mooi vond ik de passages waarin een positieve houding ten aanzien van Moslims gepropageerd wordt. Bijvoorbeeld: ??Daarom is in het contact met moslims elke vorm van arrogantie of superioriteitsgevoel misplaatst. Als medemensen dienen we ze vriendelijke te bejegenen. We moeten interesse tonen in hun leefwijze en hun maatschappelijke situatie, in voorkomende gevallen hulp bieden, hen helpen de weg te vinden in onze maatschappij. We hebben ze te beschouwen als onze naasten? (p. 67). Ook vind ik veel informatie die over Moslims staan beschreven accuraat. Zo beschrijft men bijvoorbeeld het geloven in Djins (slechte geesten).

Toch ben ik niet helemaal tevreden met dit boekje. Een simpel voorbeeld is dat in het boekje begrippen als allochtoon en moslim door elkaar gebruikt worden. Dat klopt niet met de werkelijkheid, omdat iemand die allochtoon is niet per definitie een moslim is en er ook autochtone (bekeerde) moslims zijn.
Voorts staat er een (weliswaar kleine) illustratie waarin de Profeet Mohammed (vzmh) met gezicht getoond wordt. Dat is iets dat binnen de Islam verboden is. Door veel Moslims kan dit als beledigend worden opgevat.

Ook al zijn Gereformeerden de doelgroep van het boek, lijkt me het toch verstandig dit bij een volgende publicatie aan te passen.
Daarnaast zijn sommige teksten in het boek tegenstrijdig met de vredelievende boodschap die de schrijvers juist willen benadrukken.

Citaat: ??We dienen onze kennis over de Islam te vergroten en de samenleving eerlijk te wijzen op de gevaren van deze godsdienst?Soms kan het zo zijn dat je ongewild en ongezocht tot dezelfde politieke keuze komt als moslims, maar van een hecht bondgenootschap kan uiteraard nooit sprake zijn? (p. 62).

In het boek worden verdiepende vragen gesteld aan de Christelijke lezers, zodat zij zich kunnen voorbereiden voor hun evangelisatiewerk onder de één miljoen in Nederland wonende Moslims. Want men ziet ook wel, dat zij een groot en steeds groeiende groep zijn.

Bijzonder onderwijs en gelijke behandeling

Er was ook ruimte voor debat. Een mooie kans om nou te weten te komen waarom Moslims niet als docent aangenomen worden op Christelijke scholen. Van der Staaij (Tweede Kamer, SGP) vertelde dat docenten en leerlingen de grondslag van de school moeten aanvaarden. Een doel van een dergelijke school is ook de leerlingen te leren over de waarde van het Christelijke geloof.

Docenten zouden dat moeten uitdragen en vragen van leerlingen kunnen beantwoorden. Ook gaf hij aan, dat op Islamitische scholen geen Christelijke docenten welkom zijn. Hij zag daarbij bijvoorbeeld een Islamitische school waar een Christen directeur is even over het hoofd.
Wel benadrukte van der Staaij, dat het niet goed is, dat allochtonen (jongeren) moeilijker aan een baan komen. Hij vond ook, dat we hen kansen moeten bieden en gelijkwaardig zouden moeten behandelen. Dat betekent dus dat werkgevers niet vanwege een anders klinkende naam de sollicitant per definitie moeten afwijzen. Mooi standpunt, hoewel ik hier persoonlijk wel een kleine tegenstrijdigheid in zag.

Visie ten aanzien van Moslims

Ik vond de manier waarop tegen Moslims aangekeken werd niet altijd respectvol. Moslims werden zondaars genoemd. Er werd gezegd dat Moslims het christendom een goedkope religie vinden. Ook Jihad werd tijdens de bijeenkomst en in het boek vermeld met daarin een link naar diverse gewelddadige gebeurtenissen. Daar zitten veel onwaarheden in.

Ten eerste kan ik zeggen, dat ik als Moslima het christendom niet zie als een goedkope religie. Ik zie het als een volwaardige religie, dat veel raakvlakken heeft met de Islam. In de Koran staat volgens Bowker (2001) ook, ??dat iedereen die oprecht in zijn Schepper gelooft (en dan worden de Christenen en Joden genoemd), het Paradijs zal binnengaan- of geen angst zullen hebben.?

Ten tweede is Jihad een woord met een van oorsprong mooie betekenis, dat door de media in een negatieve context is geplaatst. Het is te betreuren dat dit klakkeloos door velen wordt overgenomen.
Jihad betekend voornamelijk ??innerlijke strijd? om jezelf te ontplooien en een goede Moslim te blijven en verleidingen te weerstaan (Gordon, 2003). Sterker nog het doden van een mens staat gelijk aan het doden van de hele mensheid en is dus in strijd met Islam (Bowker, 2001).
Ook ben ik van mening, dat je als mens niet boven God/ Allah kunt staan. Een mens kan daarom nooit beoordelen of een ander mens een zondaar is of een "goede gelovige", wat dat ook moge zijn. Alleen God/ Allah kan immers in de harten van mensen kijken.

Overeenkomsten

Wat wordt er door enkele politici en media toch groot gesproken als het gaat om conservatieve Imams, die andersgelovigen zouden afkeuren. Dat is iets dat media en politici verwerpen.
Maar sluiten dezelfde politici hun ogen dan voor conservatieve dominees en dergelijke, die hetzelfde prediken? Wordt er gewoon met twee maten gemeten?

Het is juist een negatieve benadering, die ervoor zorgt dat mensen zich terug gaan trekken en conservatiever worden. Je zag dat bijvoorbeeld tijdens de oplaaiende discussie over hoofddoekjes. Steeds meer meisjes en vrouwen zijn er één gaan dragen.

Een benadering door te kijken naar overeenkomsten in plaats van verschillen, is er één die volgens mij veel meer vruchten zal afwerpen.

FATIMA BICH-BICH

U bent hier