h

Blog Fatima Bichbich

21 november 2019

Hoe vrijwillig is de vrijwillige ouderbijdrage?

Foto: SP Veenendaal

Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (Groenlinks) hebben een initiatiefvoorstel ingediend over de vrijwillige ouderbijdrage. Het doel van dit voorstel is wetgeving hieromtrent dusdanig aan te passen dat de vrijwilligheid van deze ouderbijdrage gegarandeerd wordt. Het eerste debat over het initiatiefvoorstel van SP-lid Kwint en Groenlinks lid Westerveld heeft op 25 september jongstleden plaatsgevonden. De meeste partijen waren in eerste instantie voorzichtig positief over dit voorstel. Toch werden er enkele kanttekeningen geplaatst en zal het debat op 2 december aanstaande voortgezet worden.

Ik vind het een mooi initiatiefvoorstel en denk dat het sowieso waardevol is dat er een debat plaatsvindt over de vrijwillige ouderbijdrage en over kinderen die opgroeien in armoede en hierdoor uitgesloten zouden kunnen worden. 

Lees verder
27 oktober 2014

De SP gaat door...

Sinds 2006 heb ik met veel plezier deelgenomen aan de gemeenteraad, eerst als commissielid en sinds april dit jaar eindelijk als raadslid. In verband met familieomstandigheden voel ik mij nu echter genoodzaakt om mijn zetel in de gemeenteraad op te geven.

Lees verder
17 oktober 2014

Afscheid

Per 30 oktober aanstaande zal ik mijn functie als raadslid van de gemeente Veenendaal neer leggen.

Lees verder
22 september 2011

regiotaxi : : schriftelijke vragen

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Van de fracties SP en CDA

Lees verder
19 oktober 2007

Toekomst van de sociale werkplaats IW4

Donderdagavond was het zo ver, de eerste meer concrete bespreking van de toekomst van onze sociale werkplaats. Het visiedocument ??IW4, de toekomst in het vizier? was hiervoor de basis.
Hieronder leest u de mondelinge bijdrage van de SP aan het debat, tijdens de commissievergadering Werk. Alsmede in het kort de reactie van de wethouder, interim-directeur van IW4 NV en andere politieke partijen.

Lees verder
25 mei 2007

NEDERLANDERS WILLEN INTEGREREN

Verslag van discussieavond diversiteit, geschreven door Fatima Bich-Bich

Lees verder
23 oktober 2006

L'Aidkoem Mabroek

Vandaag is het L'Aid El Fitr, vrij vertaald 'Feest van het maatbekertje', in Nederland beter bekent als Suikerfeest. 29 tot 30 dagen hebben Moslims in Nederland gevast. Van zonsopgang tot zonsondergang geen eten en geen drinken.

Lees verder
5 september 2006

In naam van God en Allah

Geschreven door Fatima Bich-Bich,
SP-Commissielid "Welzijn" en "Werk"

Lees verder
5 september 2006

Wet onGelijke Behandeling

De Wet Gelijke Behandeling zou goed aan moeten sluiten bij onze Grondwet en de Universele rechten van de mens. Als het gaat om het gelijk behandelen van individuen, ongeacht leeftijd, man of vrouw, cultuur, land van herkomst, religie, klasse, seksuele geaardheid of wat dan ook. Dat recht is geen luxe, maar noodzakelijk voor ieder mens om zich maximaal te kunnen ontplooien en actief deel te nemen aan deze maatschappij.

Lees verder
18 april 2006

Kloof tussen wie?

Geschreven door Fatima van der Roest alias Fatima Bich-Bich (beoogd) lid van de gemeenteraadscommissies Welzijn en Werk namens de SP

Lees verder

U bent hier