h

Wet onGelijke Behandeling

5 september 2006

Wet onGelijke Behandeling

De Wet Gelijke Behandeling zou goed aan moeten sluiten bij onze Grondwet en de Universele rechten van de mens. Als het gaat om het gelijk behandelen van individuen, ongeacht leeftijd, man of vrouw, cultuur, land van herkomst, religie, klasse, seksuele geaardheid of wat dan ook. Dat recht is geen luxe, maar noodzakelijk voor ieder mens om zich maximaal te kunnen ontplooien en actief deel te nemen aan deze maatschappij.

Echter bestaat er een addertje onder het gras van de Wet Gelijke Behandeling: er is een uitzondering voor het bijzonder onderwijs.

Deze mogen toelatingscriteria stellen, bijvoorbeeld dat de leerling of leraar lid is van dezelfde kerk of andere religieuze uitsluitingsmogelijkheden. Ook al zijn we als mens tegen racisme en discriminatie; van deze maas in de wet wordt gebruik gemaakt.

Denk maar aan een Veense jongen, die aan een streng gereformeerde school in Amersfoort wilde studeren. Maar omdat hij zo eerlijk was om toe te geven dat hij televisie kijkt en van Internet gebruik maakt, werd hij uitgesloten. Hij was niet gelovig genoeg. Dat alleen al is om vele redenen lariekoek. Ten eerste welk mens heeft het recht te bepalen of een ander mens "gelovig genoeg? is? Ik moet hierbij denken aan het Nederlandse spreekwoord ??wie zonder zonden is, werpe de eerste steen.? Is het niet God die bepaald wie gelovig ??genoeg? is?

Daarnaast: we leven in de 21ste eeuw! Het aantal jongeren dat geen gebruik maakt van Internet is vele malen kleiner dan het aantal jongeren die er wel van gebruik maken. Maar afgezien daarvan is Internet voor een student een onmisbaar medium geworden. Alle informatie in een paar klikken binnen handbereik. We leven in een maatschappij waar op vrijwel elke werkplek de computer en het Wereld Wijde Web gebruikt worden. Ook informatie over religies. Er bestaan zelfs online Bijbels en Korans!

Hoe dan ook laat deze school zien, dat men die maas in de wet belangrijker vindt, dan de Grondwet, dan de Universele rechten van de mens en ja zelfs die van de Bijbel. Want predikt het Christendom, de Islam, het Jodendom of welke religie dan ook niet het gelijk en rechtvaardig behandelen van de medemens? Moeten we andere mensen niet behandelen zoals we zelf behandeld willen worden? Moeten we onze medemens niet helpen in moeilijke tijden?

Voor mij temeer weer een bewijs, dat religie niet de oorzaak is van narigheid op de wereld, maar de mens zelf. Deze school in Amersfoort is helaas niet de enige, er zijn vast talloze voorbeelden die niet de media halen.

Zoals ook een voorbeeld van een heel goede vriendin van mij (ook uit Veenendaal). Zij wilde stagelopen als docent bij een Christelijke school in de provincie Gelderland. Ze werd afgewezen met als enige reden, dat ze niet tot dezelfde kerk behoort. Dat alleen op basis van een sollicitatiebrief en een CV. Met andere woorden: ze zijn op haar buitenlands klinkende naam afgegaan.

Hebben alle Christenen dan een Westerse naam? Zo makkelijk wordt er dus gebruik gemaakt van deze maas in de wet. Deze school biedt notabene ook sociaalagogische en verzorgende opleidingen aan. De studenten die afgestudeerd zijn, zijn totaal niet klaar om actief te participeren in deze maatschappij. Tijdens hun studie komen ze namelijk voornamelijk alleen in contact met (blanke) mensen met eenzelfde religie. En dat terwijl we allemaal leven in een multiculturele, multi-etnische en multireligieuze maatschappij.

Verdonk heeft het over het verplichten van Inburgeringcursussen zelfs voor Nederlandse Staatsburgers. Misschien toch wel een idee voor studenten die van dergelijke scholen komen? Hoe kun je bijvoorbeeld als maatschappelijk werker adequaat functioneren als je geen kennis en ervaring hebt van de mensen die in deze maatschappij leven?

De jeugd is de toekomst. Nu heersen vele vooroordelen en misverstanden, veelal te wijten aan onwetendheid. Willen we dat in de toekomst niet meer? Dan moeten we zorgen dat de toekomst, de jeugd van nu, niet opgroeit apart van elkaar en in onwetendheid, maar samen met elkaar. Dat begint bij een mix aan docenten en studenten van allerlei afkomsten en religies op alle scholen.

Het moge duidelijk zijn, dat de overheid het helemaal niet belangrijk vindt of elke burger evenredig kan participeren en dat de samenleving in elke arbeidssector is vertegenwoordigd. Getuige het feit dat ze de Wet Samen hebben afgeschaft, die er juist was om ervoor te zorgen dat het personeelsbestand WEL een afspiegeling zou vormen van de maatschappij.

De partij van Wilders en andere ??rechtdoorzee? partijen hebben het over Islamitisch onderwijs dat afgeschaft moet worden. Met als reden dat het de integratie verslechtert. Zien zij hiermee de dagelijkse realiteit op enkele Christelijke scholen over het hoofd? In werkelijkheid laten ze hiermee gewoon antipathie zien jegens één bepaalde religie gebaseerd op onwetendheid.

Antipathie leidt tot haat en dat leidt tot agressie. Nee, willen wij echt wat doen aan het verbeteren van de integratie, dan moeten we ook een hand in eigen boezem steken. Integreren is immers niet alleen voorbehouden voor mensen met een niet blanke huidskleur en/ of Moslims,getuige de vele voorbeelden van uitsluiting die in deze moderne Westerse maatschappij nog steeds plaatsvindt.

Dat, terwijl we juist zouden moeten kijken naar onze overeenkomsten! Dat wat we gelijk hebben, dat bindt ons. Het Christelijk en Islamitisch geloof hebben wat dat betreft veel overeenkomsten. We kunnen wat dat betreft wel wat leren van Einstein: ??Before God we are all equaly wise and equaly foolish.?

Fatima Bich-Bich

U bent hier