h

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE OVER DE PLAATSING VAN KUNSTWERKEN IN HET FRANSE GAT

12 september 2006

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE OVER DE PLAATSING VAN KUNSTWERKEN IN HET FRANSE GAT

Geacht college,

De SP staat een actief en positief cultuurbeleid voor. In dat kader waren wij dan ook zeer verheugd te mogen vernemen dat er kunst wordt geplaatst in het Franse Gat, namelijk het project ??Boven Tafel? van Germa Huijbers en Carolina Agelink ter gelegenheid van de week van de jaren ??50, van 19 t/m 26 november.

Echter, in het Franse Gat spelen op dit moment zaken die tot onze spijt meer gewicht hebben dan kunst. Er doen zich de laatste tijd steeds meer onregelmatigheden voor. Terecht dat bewoners vrezen dat de kunstwerken, aluminium fotoborden variërend van 30x40 tot 100x150 cm, die vanaf 18 september geplaatst zullen worden, ook zullen fungeren als doelwit bij het gooien van appels, stenen, blikjes, etc.

Het is natuurlijk fijn als men een blik werpt op kunst, maar wanneer het in letterlijke zin gebeurt: een blikje bier dat tegen een fotobord aan wordt gesmeten ?? welke aan de gevel van je huis is bevestigd ?? is het meteen al een stuk minder leuk. Bewoners hebben dan ook niet voor niets bezwaar aangetekend, maar dit is door de gemeente niet-ontvankelijk verklaard: de termijn waarin bezwaar mogelijk zou zijn is reeds verstreken. Echter, de gemeente heeft de plannen voor dit project nooit gepubliceerd en de bewoners in kwestie waren op het moment dat ze bezwaar maakten slechts drie dagen op de hoogte van het feit dat hun woning geselecteerd was voor plaatsing van het kunstwerk.

De vragen die de SP hierover zou willen stellen zijn:

  1. Is het college zich bewust van het feit dat openbare publicatie van de plannen voor ??Boven Tafel? vergeten is?
  2. Deelt het college de mening van de SP dat de bezwaren van de bewoners alsnog moeten worden bekeken; dat de niet-ontvankelijkheid wordt teruggedraaid omdat de plannen te lang ??Onder Tafel? zijn gebleven?
  3. Deelt het college de mening van de SP dat met de plaatsing van de fotoborden in ieder geval moet worden gewacht tot de spanningen in het Franse Gat zijn afgenomen? Het is immers voor de bewoners en de kunstenaars veel fijner als de kunst niet het middelpunt is van kwajongensstreken, maar een baken van cultuur en esthetiek in de wijk.

Met vriendelijke groet,

Jan Breur, fractievoorzitter SP

U bent hier