h

MAATSCHAPPELIJK INVESTEREN

1 november 2006

MAATSCHAPPELIJK INVESTEREN

Reactie van de SP op de begroting voor 2007

In tijden van vervlakking, commercialisering en verhufterisering zijn ideële initiatieven een broodnodig tegengewicht. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het college financiële drempels op wil werpen voor dit soort zaken. Voor het melden van een straatbarbecue, een vredesmanifestatie of een stroopwafelactie zal de betrokken burger ?53,70 moeten betalen.  En dat in tijden waarin het financieel goed gaat met Veenendaal.
Terwijl dit staaltje symboolpolitiek tot achter de komma is vastgesteld, wordt er geen woord gerept over een echt belangrijk thema; namelijk Jongerenhuisvesting. Het college laat hier een belangrijke steek vallen, terwijl al zo vaak is gevraagd hoeveel betaalbare woningen de jongeren in Veenendaal kunnen verwachten.

Ook op het gebied van sport laat het college het afweten. Er wordt helemaal niets gedaan om sport voor gezinnen met een krappe beurs toegankelijker te maken. Het lijkt wel of het college de dingen die belangrijk zijn in de maatschappij expres ontoegankelijk wil houden.
Zo moet men voor het aanvragen van een gehandicaptenkaart ?103,- betalen. Krijg je die gehandicaptenkaart, dan krijg je dat geld terug. Maar als je die gehandicaptenkaart niet krijgt toegewezen: ?103,- weg! En op schoolbegeleiding wordt er ook al bezuinigd!

Waar is het college nu helemaal mee bezig? Als de wethouder met trots durft te vertellen dat het zo goed gaat met Veenendaal, waarom dan bezuinigen, financiële drempels opwerpen en zaken laten liggen? De plannen in de begroting voor 2007 zijn onbegrijpelijk, zeker als je bedenkt dat het college zo vooruitstrevend beweert te zijn.
De SP heeft bij behandeling van de kadernota al aangegeven dat het college te weinig ambitieus is. Nu lijkt het college zelfs ACHTERUIT te willen! Dat is echt onbegrijpelijk.

Als het aan de SP ligt, komen er geen nieuwe financiële drempels voor maatschappelijke betrokkenheid. Investeren in de samenleving, dát is pas vooruitgang.

U bent hier