h

SPEECH EVENEMENTENBELEID

3 november 2006

SPEECH EVENEMENTENBELEID

Hier volgt de speech die ik in de gemeenteraad heb gehouden t.o.v. het evenementenbeleid.

Voorzitter,

Op de vergadering van de commissie Welzijn, 10 oktober jongstleden, hebben wij bezoek gehad van Mevrouw van Duijnen. Zij woont aan de Sterke Arm en sprak in over de wielerronde. Wat was nu het geval? De VIP tent was bij restaurant Mucha geplaatst, wat dus inhield: pal achter haar flat.

Het verhaal wordt nog mooier, als je bedenkt dat er behoorlijk wat gegoocheld is met vergunningen om dat ding daar te krijgen. Bezwaar maken had geen zin. Niet voor deze keer, en ook niet in de toekomst.

Vervolgens werden bejaarde mensen opgescheept met een ??muzikale voltreffer??, of te wel: iedere avond herrie, waarbij geen rekening werd gehouden met de omwonenden waaronder veel zieken, en zelfs iemand op het sterfbed. En mensen met een rollator konden letterlijk niet om die tent heen.

Nu kun je zeggen: als je in de buurt van het centrum woont, moet je maar rekening houden met het feit dat er wel eens drukte is. Maar andersom geldt natuurlijk ook: als je weet dat je tussen de ouderenflats zit, mag je dáár ook rekening mee houden. En dus niet: van het ene moment op het andere allerlei vergunningen uit een hoge hoed toveren, omwonenden opzadelen met allerlei heisa, bezwaar onmogelijk maken, en aan het eind van de rit ook nog eens te beroerd zijn om desgevraagd de gedupeerden een brief met excuses te sturen.

En om nog iets bizars aan dit verhaal toe te voegen: de locatie waar deze toestanden plaatsvonden staat helemaal niet vermeld op het lijstje dat bij de beleidsnotitie staat als mogelijke locatie voor evenementen. Wat is dan de status van zo??n lijstje, vraag ik mij af.

Verder heb ik de portefeuillehouder met betrekking tot het evenementenbeleid gevraagd of er onderscheid gemaakt wordt tussen ideële en commerciële evenementen. De portefeuillehouder gaf aan dat dit onderscheid inderdaad wordt gemaakt, en dat de gemeente bij ideële evenementen bijvoorbeeld facilitaire ondersteuning bood. Mooi. Ben ik blij om. Niet over zeuren. Maar? ik had de beste man ook gevraagd welke criteria hiervoor gehanteerd worden, en die vraag is tot mijn hartverscheurende verdriet onbeantwoord gebleven.

Meestal is het wel duidelijk of een evenement commercieel of ideëel is, maar er zijn schemergebieden. Als ik denk aan het razend populaire Racism Beat It festival dat in de jaren ??90 jaarlijks werd gehouden. Grootse commerciële, kapitalistische opzet ?? maar een duidelijke ideële boodschap die werd uitgedragen. Stel dat iemand zoiets in Veenendaal wil organiseren: is dat dan commercieel of ideëel?

Tot slot de zondagevenementen. Dat er beperkingen zijn voor de zondag wil de SP best accepteren, maar die horen in de raad worden uitgevochten. Het akkoord je waarop het is gegooid in het raadsprogramma is in onze ogen dan ook ondemocratisch, en wij hebben op dit punt ook een voorbehoud gemaakt. Dit voorbehoud zullen wij ook hier maken, want democratie is wat ons betreft meer waard dan zes zondagen!

Dank u wel.

U bent hier