h

Speech Ruimbaan

3 november 2006

Speech Ruimbaan

Hier volgt de speech die ik hield in de gemeenteraad mbt Ruimbaan. De SP is aangesproken op mijn woordgebruik in deze speech. Met name het woord 'afslachten' is niet in goede aarde gevallen. Ik hecht eraan te benadrukken dat ik dit woord puur heb gebruikt om de onvrede te verwoorden, niet om mensen doelbewust te provoceren.

Volgens sommigen heb ik door mijn woordgebruik een fatsoensnorm overschreden. Zelf vind ik het van onfatsoen getuigen om een coalitiecrisis te veroorzaken en de besluitvorming over zo'n gevoelig onderwerp zes weken uit te stellen.

Voorzitter,

??Wij zijn onaangenaam verrast, aangezien wij zeer tevreden zijn over de manier waarop de werkzaamheden bij ons worden verricht. Wij signaleren dat de deelnemers aan dit project opbloeien tot personen die een positievere houding en dito inzet tonen.?

Een citaat uit één van de brieven die de gemeente zijn toegekomen nadat bekend werd dat het college Ruimbaan uit de weg wilde ruimen. Verderop lees ik:

??Het verbaast ons dat wij in de evaluatieperiode geen enkele kritische vraag vanuit de gemeente Veenendaal hebben ontvangen om het functioneren van het project op onze werkvloer te toetsen.?

Een andere brief:

??In de afgelopen jaren hebben wij regelmatig en naar grote tevredenheid een beroep gedaan op de pool van medewerkers die in het kader van dit project worden ingezet.?
Even verderop:
??Daarmee is een concrete bijdrage geleverd aan het verlichten van de druk op schaarse middelen in de zorg. Naar onze indruk is deze inzet ook ten goede gekomen aan de personen die deze werkzaamheden hebben verricht.?

Voorzitter, als ik dit zo lees, is het mij een volkomen raadsel waarom het college afwil van Ruimbaan. Ik kan niets anders concluderen dan enkel kwade wil, of zoals mijn partijgenoot Gert Worst in de commissie Werk al zei: het nu zittende college geeft geen moer om Ruimbaan.

In de raadsvergadering van 27 april 2005 is een amendement aangenomen waarvan de strekking is: De evaluatie dient als BIJSTURINGMOMENT om de doelstelling van het project waar te maken. Een bijsturingmoment is in mijn woordenboek iets TOTAAL ANDERS dan het afknallen van een project dat zoveel tevredenheid oogst. En nog niet eens de moeite nemen om degenen die gebruik maken van Ruimbaan om hun mening te vragen. Voorzitter, ik kan niet anders dan de woorden van de heer Dijkmans herhalen: er is hier sprake van ONBEHOORLIJK BESTUUR! Er valt natuurlijk een heleboel af te dingen op Ruimbaan. De doelstellingen in het beleidsplan zijn veel te vrijblijvend. Dat KAN beter, dat MOET beter. Maar is het afslachten van Ruimbaan daarvoor de juiste manier? Ik geloof het niet!

Voorzitter, ik sluit af met een paar woorden van een briefschrijver, die ook door de SP worden gedeeld:

??Wij zijn ervan overtuigd dat het maatschappelijke belang wordt gediend door dit project voort te zetten.?

Dank u wel.

U bent hier