h

We Are the Champions

24 november 2006

We Are the Champions

Woensdagavond was het feest. Landelijk een verdriedubbelig en dat geldt ook voor Veenendaal en Rhenen. In het centrum van Veenendaal heerste er dan ook een behoorlijke feeststemming... tenminste, voor degenen die op de hand van de SP waren.

De spanning steeg, naarmate het 's avonds drukker werd op het gemeentehuis. En toen was het zover: de eerste uitslagen van de mobiele stembureaus. Op stations Veenendaal West en -Centrum scoorden we goed, en zelfs in de Meent hadden we stemmen. 10, wel te verstaan (bij de gemeenteraadsverkiezingen hadden we daar nog maar 4 gehaald, dus een behoorlijke stijging.) Bij elke nieuwe uitslag feliciteerde de burgemeester mij, en al gauw werd duidelijk dat we in Veenendaal de vierde waren, en waren verdriedubbeld ten opzichte van 2003; verdubbeld ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezing. Al met al een prachtig resultaat.

Nadat we in het gemeentehuis klaar waren, vervoegden wij ons naar Zeldzaam, waar Jaap Pottjewijd namens de SP in debat ging met Henk van Soest (ChristenUnie), Frits Beckerman (PvdA), Arianne Hollander (VVD) en Henk Andeweg (CDA). De uitslagen werden geanalyseerd en de SP werd veelvuldig een pluim toebedeeld.

Ook de winst van Wilders werd tegen het licht gehouden. Volgens Pottjewijd kwam het doordat de politiek er onvoeldende in is geslaagd om alle mensen te vertegenwoordigen, en dat veel mensen daarom hun toevlucht zochten bij Wilders. Volgens Arianne Hollander is de winst van Wilders te betreuren, omdat de Wilders-stemmers ook goed bij de VVD terechtkunnen voor een keihard asielbeleid. Een oudere man in het publiek sprak er schande van dat zulke types als Wilders bestaan, omdat Wilders niets anders dan een fascist is.

Na het debat dronken we nog een paar biertjes bij Zeldzaam, waarna de echte die-hards nog naar het huis van partijgenoot Sander van Wallene gingen om daar verder te feesten. Al met al een zeer geslaagde avond!

U bent hier