h

Baas in eigen taal . . .

21 december 2006

Baas in eigen taal . . .

Gisteren vond het Groot Dictee der Nederlandse taal plaats, voor het eerst sinds de invoering van de nieuwe, onnavolgbare, spelling. Het Taalgenootschap spreekt liever van een 'update' van de bestaande spelling, maar daar trap ik niet in. Het dictee nalezend, zie ik wat voor wangedrocht er is gemaakt van onze, toch al niet te makkelijke, Nederlandse taal...

Zo wordt 'Harry Potter'-brilletje (mijns inziens de meest logische spelling) tegenwoordig gespeld als harrypotterbrilletje. En dat terwijl misstwiggy dan weer miss twiggy is - in plaats van Miss Twiggy.

En als we het dan toch (tog?) over miss twiggy met haar kleine lettertjes hebben, waarom is het dan wel Cupido met een hoofdletter? Uiteindelijk heeft Twiggy, pardon, twiggy, wel echt bestaan (misschien leeft ze nog wel, dat weet ik niet), en is cupido, pardon, Cupido, een fictief personage dat zijn oorsprong vindt in de Griekse mythologie... pardon: grieksemythologie.

En niemand kan mij uitleggen wat die extra 'e' doet in beatjuggelen, wat natuurlijk gewoon beatjugglen moet zijn. (Dan nog snappen heel wat mensen niet wat het is, maar dan is het tenminste wel net zo gespeld als in het Engels - wat logisch is omdat het een Engels woord is.)

En dan de Dobermann Pincher. Vroeger was dat duidelijk. Gevaarlijk beest, uit de buurt blijven. Tegenwoordig wordt je er gewoon door verslonden, omdat je niet op tijd maakt dat je weg komt. Je moet eerst ruim de tijd nemen om het woord dobermannpincher te ontcijferen.

Maar het is dus harrypotterbrilletje en dobermannpincher... waarom dan niet horecaetablissement, maar horeca-etablissement? Maar dan wel weer tenhemelschreiend. Ten komt overigens weer los te staan in ten enenmale, dat om het duidelijk te maken.

Die hele Nederlandse taal slaat nergens meer op. Ik voorzie een heuse taalrevolutie... taal-revolutie... taal revolutie... Het Witte Boekje (alternatief voor het groene), is slechts het eerste, onschuldige begin. Vele alternatieven zullen volgen. Er komt een taalanarchie... taal-anarchie... taal anarchie. De macht over de taal zal gegrepen worden door het volk - en hier hoort die macht thuis. De dagen van het dictatoriale regime van het Groene Boekje zijn geteld, en de enige die dat te verwijten valt, zijn de makers van het Groene Boekje zelf.

BAAS IN EIGEN TAAL!!!

U bent hier