h

Morales

13 juni 2012

Morales

Eigenlijk was ik van plan om deze week over de Canadian Psycho te schrijven, maar de actualiteit rond Roemer's onderonsje met Evo Morales beweegt mij om laatstgenoemde voorrang te geven. Ik hoop voor de Canadian Psycho dat er volgende week geen actuele 'schurk' opduikt - anders mist hij zijn veelgehunkerde aandacht nog.

Nu dus eerst Evo Morales; en de vraag of hij wel tot de schurken behoort.

Als je de Regiotaxi tot de categorie 'schurken' rekent, dan is de vraag of Morales er een is snel beantwoord. Maar dat is te makkelijk. De vraag is of Morales een schurk van het caliber Regiotaxi of Klaas Carel Faber is. Of iets daar tussenin. Wie is Morales?

Evo Morales is sinds 2006 de president van Bolivia. Hij is de eerste inheemse leider van dat land. Een bijzondere prestatie, temeer omdat hij begonnen is als lama-herder, en via de landbouw, het vakbondswerk en het parlement is opgeklommen tot president. Een succesverhaal waar menig liberaal dus zijn vingers bij af zou likken, ware het niet dat Morales een socialist is. Een man van het volk; gekleed in een klederdracht van Hans Spekman-achtige eenvoud.

De belangrijkste controverse rond Morales is vermoedelijk zijn politieke kleur, en de politieke vrienden die hij er op het internationale speelveld op 'nahoudt': Chavez, Castro, Ahmejinedad. Stuk voor stuk verklaarde vijanden van 'het westen'.

Dan is er nog de onderbreking van zijn parlementswerk. Zijn zetel is hem afgenomen wegens zogenaamde betrokkenheid bij terrorisme. Het ontnemen van zijn zetel gebeurde onder druk van de Amerikaanse Ambassade (dan weet je genoeg), en keerde als een boomerang tegen die mensen die Morales weg wilden hebben. Dankzij zijn grote tegenstander, de Amerikaanse ambassadeur Manuel Rocha, behaalde Morales' partij maarliefst eenvijfde van de stemmen. In december 2005 werd dat maarliefst eenderde. In 2009 zelfs meer dan tweederde.

Nee, in dit verhaal is Morales niet als schurk te herkennen. Eerder de held die zijn rivalen en tegenslagen overwon. Ja, zijn vrienden zijn weliswaar 'fout', maar laten we niet doen alsof de kapitalistische wereld zo goed is. Waren Mubarak, Assad en Sadam Hoessein niet op enig punt in de geschiedenis 'onze' vrienden? En ging onze Koningin met haar troonopvolger en diens vrouw niet onlangs nog naar Oman?

Zit de schurkachtigheid van Morales dan in zijn beleid? Zijn ideologie? Morales is een leider van de gewone mensen, zonder poespas. Dat zou ons toch moeten aanspreken. Meer nog van de mens, houdt hij van het milieu. Daar stemt hij zijn beleid ook op af. Ach, wij hebben GroenLinks en de Partij voor de Dieren.
Hij heeft een aantal grote Boliviaanse bedrijven genationaliseerd. Dus van de poenscheppers overgeheveld naar het volk. Misdadig? Het volk hoor je niet klagen, gezien zijn stijgende populariteit.
En voor wie is een regeringsleider eigenlijk?

Dan is er nog zijn opvallende persoonlijkheid. We kunnen gerust stellen dat Morales zich kan meten met Silio Berlusconi, de gewezen president cq mafialeider van Italie. Hij houdt er een aantal bespottelijk conservatieve ideeen op na, en combineert hij met zijn mannelijke macho gender-ideaal.
Dit resulteert in uitspraken als: "Homoseksualiteit is een ziekte, veroorzaakt door Nederlandse aardappelen."

Bingo. Een homo-hater! Die kun je toch niet tot je vriendenkring willen rekenen?
En zo'n man gaat bij Emile Roemer op de koffie - en die voelt zich dan ook nog vereerd?
Schande! Roepen, met name VVD en CDA.

Hebben VVD en CDA recht van spreken?
Niet direct. Morales bezocht, behalve Roemer, ook demissionair premier Rutte. Ook die heeft Morales met open armen ontvangen. De verontwaardiging van deze partijen is op zijn zachtst gezegd selectief.

Beide partijen hebben formele gedoogsteun voor hun kabinet mogen ontvangen van onze blonde kameraad uit Venlo. Diens uitspraken over moslims zijn even grievend als die van Morales over homo's. Niet alleen ontvingen ze Wilders, ze plaatsten hem in een positie van almacht boven de Nederlandse politiek.
De formele gedoogsteun werd aangevuld met informele gedoogsteun van de SGP. Fractieleider Van der Staaij heeft zelfs een 'achterbankgesprek' gevoerd met de premier. An offer you can't refuse, zouden ze bij 'the Godfather' zeggen. En de SGP combineert de Islamofobie van Wilders moeiteloos met de Homofobie van Morales. Deze partij is dus nog 'fouter', temeer omdat ze de democratie zouden verruilen voor een theocratie - hadden zij de kans.

Het CDA deelt een Europese fractie met de partij van Berlusconi. En dat is iemand die hoog scoort op de ranglijst van foute Europeanen. Wat er mis is met die man, daarover zou ik een hele special kunnen vullen. Dus tot zover de geloofwaardigheid van het CDA in dezen...

Vereerd?
Morales is een Bevriend Staatshoofd. Een andere conclusie is niet te trekken uit zijn bezoek en ontvangst - ook door Rutte. En langs de meetlatten van de internationale politiek is hij echt de beroerdste niet. De werkelijke slechterikken rekenen wij Nederlanders maar wat graag tot onze boezemvrienden. Doet de naam 'Bush' een belletje rinkelen?

Natuurlijk is er het nodige mis met Morales. Waarschijnlijk nog meer dan ik heb vermeld in dit artikel. Geef gerust aanvullingen in de reacties. Maar Morales is zeker niet fouter dan eerder Bush, Berlusconi en Thatcher, of huidig Bevriend Staatshoofd Erdogan van Turkije of Orban van Hongarije.
Dat deze man een gesprek wil met iemand met vergelijkbare ideeen over economische politiek, die ook nog eens waarschijnlijk onze volgende premier is, is niet gek. Hij investeert in een toekomstige goede relatie met Nederland. En ja, dat is een eer. Voor Roemer, voor de SP, voor Nederland.

Dat de VVD afgunstig is, is te begrijpen. Het CDA, als geboren bestuurderspartij, zou deze investering in de betrekkingen moeten toejuichen. En als de verkiezingen niet in zicht waren geweest, waren ze lang niet zo verontwaardigd.
En hiermee eindigt het verhaal van Morales.
De schurk die geen schurk is...

U bent hier