h

Gun winkeliers hun vrije dag!

19 oktober 2012

Gun winkeliers hun vrije dag!

'Shoppen is ook zondagsrust' is een slogan waarmee de VVD het ongebreidelde consumentisme aan wil jakkeren. De slogan is meer dan actueel, nu de Veenendaalse gemeenteraad besloten heeft om onderzoek te doen naar eventuele invoering van een koopzondag.

In het onderzoek wordt (als het goed is) ondermeer gekeken naar draagvlak en effecten op de werkgelegenheid. Dat is nuttige kennis - en daarom heeft de SP ingestemd met het onderzoek. Maar daarmee is het nog helemaal niet gezegd dat de koopzondag ook daadwerkelijk wordt ingevoerd. Invoering van de koopzondag behelst immers meer dan een extra dagje shoppen.

De VVD-slogan dat shoppen ook zondagrust is, gaat natuurlijk niet voor iedereen op. Wie in een winkel werkt, beleeft weinig rust aan een zondag shopdag. Voor hen betekent winkelen niet een extra manier van vrijetijdsbesteding, maar het inleveren van een vrije dag. En levert het wat extra's op? Wie koopt er op maandag een jas, als hij hem al op zondag heeft gekocht?

Voor de grote ketens is de zondagopenstelling geen probleem. Ze trekken een blik personeel open en klaar is kees. De zelfstandige heeft die luxe niet. Die moet zijn kerk- of familiebezoek laten schieten om de winkel te laten draaien. Of flink wat geld uittrekken voor een hulp op zondag. Of de winkel sluiten, waardoor de jas die wellicht op maandag bij hem gekocht zou worden, nu op zondag bij de V&D wordt gehaald.

Naast personeel zijn er echter nog meer kosten. Er moet natuurlijk ook nog worden betaald voor de verwarming, het licht, de muziek, de elektronica van de kassa en betaalautomaat. Extra kosten om een jas te verkopen, die op een andere dag ook wel verkocht zou worden.

En wat te denken van de werknemers? Kunnen die hun zondag vrijhouden? Of moeten ze vrezen dat als ze op zondag niet willen werken, ze de rest van de week ook niet meer hoeven te werken? Wordt een sollicitant die niet op zondag wil werken nog wel aangenomen?

Wie stilstaat bij deze belangen, ziet een wereld die gecompliceerder is dan de VVD schetst. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het uitgerekend oud VVD-er Kees Lochtenberg was die met het voorstel van het onderzoek naar de koopzondag kwam. Zijn medeliberalen van D66 voeren al langer strijd voor het recht om te winkelen op zondag.

Veenendaal is een gemeente die sterk drijft op het midden- en kleinbedrijf. Kennis over de sector, en inzicht in te verwachten effecten van beleid zijn van essentieel belang om Veenendaal zo goed mogelijk de crisis door te loodsen. Omwille van die kennis stemde de SP in met het onderzoek. Maar de liberalen hoeven de SP niet aan hun zijde te verwachten in de strijd voor het recht winkeliers te beroven van hun vrije dag.

Als de uitkomsten van het onderzoek aantonen dat er ruimschoots draagvlak bestaat onder (zelfstandige) winkeliers en winkelpersoneel, dat er een explosieve groei in de werkgelegenheid komt, en dat Veenendaal zich zal ontpoppen als een waarlijk Dubai aan de grift? tsja, dan valt er met ons te praten over een koopzondag. Maar geen ziel verwacht dat het zo'n vaart zal lopen.

Het invoeren van een koopzondag is slechts een van de denkbare manieren om de Veense economie aan te jagen. En het is maar de vraag of het de meest profijtelijke is. Het onderzoek moet heel wat vragen wegnemen, voordat de SP eventueel kan instemmen met het openstellen van winkels op zondag. De wensdroom van enkele liberale raadsleden is wat ons betreft een te smalle basis om een einde te maken aan de zondagse winkelrust!

U bent hier