h

Hoezo, nivelleren?

4 november 2012

Hoezo, nivelleren?

Eigenlijk was ik helemaal niet van plan om een stukje te schrijven over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat doen alle media al. En zo interessant is het allemaal niet.

Ja, het rijkere deel van de bevolking krijgt een klap in hun portemonnee. Mogen ze ook een keer? Tot dusver hebben ze vooral geprofiteerd van de crisis, terwijl wij - gewone stervelingen - bezig waren de klappen op te vangen. Dat er nu eindelijk een bijdrage van hen wordt gevraagd, is niets meer of minder dan sociale rechtvaardigheid.

Behalve dan, dat het niet zo is.

De inkomensafhankelijkheid van de zorgpremie stopt namelijk bij een jaarlijks inkomen van 71.000 euro. Dit houdt in dat iemand die 72.000 op jaarbasis vangt, hetzelfde betaalt als iemand die 720.000 of zelfs 7,2 mln binnenharkt.
Om het tastbaar te maken: wie aan het hoofd van een respectabele onderneming staat, moet evenveel zorgpremie ophoesten als Koningin Beatrix (ervanuitgaande dat die zorgpremie betaalt).

Dat noem ik niet nivelleren.
Dat noem ik niet inkomensafhankelijk.
Dat noem ik geen sociale rechtvaardigheid.

Niet alleen zijn de echte rijken relatief goedkoper uit dan de hogere middenklasse, met de belastingverlaging erbij zijn ze zelfs in absolute zin goedkoper uit. En als je maar rijk genoeg bent, ga je er zelfs op vooruit ten opzichte van de huidige situatie! En dan wordt Mark Rutte 'nivellering' ten laste gelegd! De waanzin!
Miljonairs bevredigen is juist het tegenovergestelde van nivelleren.

En verder:
Zou de stijgende lijn worden doorgezet na 71.000 euro, dan zou deze minder steil hoeven oplopen. Ergo, voor iedereen onder de 71.000 zou de zorgpremie lager uitvallen dan in het huidige plan. Sterker nog; de gevreesde 482 euro p/m, nu de maximale zorgpremie, zou pas ver boven de 71.000 in beeld komen.

Sta mij toe een en ander concreet te maken door te citeren uit de nieuwsbrief van Emile Roemer:
"Vorig jaar presenteerden wij een voorstel voor inkomensafhankelijke premies. In dit voorstel betalen alle Nederlanders naar draagkracht bij aan de zorgkosten. Het inkomens-afhankelijke deel is bij de SP geen 11% maar ongeveer 5%. We hebben geen bovengrens, daarom is het percentage zoveel lager en daarom pakt het veel gunstiger uit. Driekwart van de huishoudens gaat er op vooruit. Vanaf een gezinsinkomen van 80.000 euro betalen mensen gestaag meer."

Rechtse mensen hebben de vreemde eigenschap om mensen te benijden die het slechter hebben getroffen dan zijzelf. De Telegraaf verwoordde het afgelopen week treffend: 'Arme zieke wordt spekkoper'. Wie dit onderschrijft, wens ik van harte een verlies van inkomen en gezondheid toe (spekkoper!).
De mensen die liever hun hersenen gebruiken nodig ik uit om met de juiste reden kwaad te zijn!

Ja, bovenmodaal Nederland. U mag kwaad zijn. U mag de kabinetsplannen oneerlijk vinden. Het zijn ook kwaadmakende, oneerlijke plannen. Maar niet omdat er een nivellerende werking vanuit gaat. Nee, omdat die nivellerende werking juist uitblijft!
Het is de grote misvatting van de week dat de denivellerende Rutte en Samsom gezien worden als 'marxistische' nivelleerders. In werkelijkheid zijn ze immers ordinaire miljonairsvriendjes...

U bent hier