h

Lichtjesfeest

7 december 2023

Lichtjesfeest

Enkele gedachten bij Chanoeka

Vandaag is het de eerste dag van Chanoeka, het Joodse lichtjesfeest.
Vandaag is het ook twee maanden geleden dat Hamas een grootscheepse aanval pleegde op Israel, 1200 mensen doodde en 240 mensen gijzelde.
Een enerzijds feestelijke, en anderzijds beladen dag voor mensen met een Joodse achtergrond dus.

Vandaag worden er ook sit-ins georganiseerd uit solidariteit met het Palestijnse volk, en waarin opgeroepen wordt tot een staakt het vuren er erkenning van de Palestijnse staat.
Zaken waar ik helemaal achter kan staan. Maar moet dat vandaag?

In principe wel. De bezetting, de nederzettingenpolitiek, de bombardementen en de wreedheden die het Palestijnse volk ondergaan verdienen een tegengeluid. Een protest. Elke dag.
En dat niet iedereen dat zal waarderen, hoort daarbij. Je kunt (en hoeft) niet in je hele doen en laten rekening houden met de lange tenen van Israelsupporters, die iedereen met het kleinste beetje kritiek op het gedrag van de Israëlische staat het liefst wegzet als antisemitisch.

Aan de andere kant...
Door juist de dagen eruit te pikken die een bijzondere betekenis hebben voor de Joodse gemeenschap (vandaag het begin van Chanoeka, vorige maand de herdenking van de Kristallnacht) wek je (bedoeld of onbedoeld) de indruk dat je de in Nederland wonende Joden verantwoordelijk houdt voor de misdaden van de Staat Israel, en de regering Netanyahu.
En dat wil ik niet.

Ik ben tegen de oorlog.
Ik ben tegen de bezetting.
Ik ben tegen de onmenselijke behandeling van Palestijnen.
Maar ik ben niet tegen Joden. En zeker niet tegen mensen die buiten dit conflict staan.

Moeten die sit-ins vandaag? Moet je daaraan deelnemen?
Dat laat ik graag aan eenieder's eigen wijsheid over.
Maar ik hoop dat de organisatoren van de sit-ins ook eens een datum prikken die niet samenvallen met een Joodse feest- of gedenkdag.

Samengevat:
Spreek je ook vandaag uit tegen de oorlog, maar
spreek je niet juist vandaag uit tegen de oorlog.

Dit gezegd hebbende wens ik iedereen die het viert een fijne Chanoeka toe.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier