h

Schriftelijke vragen

21 december 2022

Schriftelijke vragen

Subsidie voor een groen(blauw) schoolplein

Geacht college,

Van een saai, grijs en betegeld schoolplein naar een groene oase met een speelheuvel, een glijbaan en bosbessen- en frambozenstruiken. Steeds meer basisscholen in de provincie Utrecht kiezen ervoor om hun schoolplein groen en klimaatvriendelijk te maken.

In de Provinciale Staten heeft o.a. de SP zich ingezet om nog meer groen(blauwe) schoolpleinen mogelijk te maken. Voor 2023 is het budget verhoogd van €150.000 naar €550.000. Hierbij is er per schoolplein 50.000 euro beschikbaar. Bij het groenblauw maken van een schoolplein kan naast de eerder genoemde grote werkzaamheden ook aanvullend met voedselbosjes, Tiny Forest en fruitbomen worden gewerkt om kinderen nog bewuster te maken. Maar ook hemelwateropvang en het tegen gaan van hittestress behoort tot de mogelijkheden.

Als SP hebben wij hierover de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met deze provinciale subsidie voor groenblauwe schoolpleinen?
 2. Zo nee, op welke manier gaat u zich bekend maken hiermee?
 3. Als SP zien wij een grote meerwaarde in het vergroenen van de schoolpleinen voor zowel educatie, de kinderen en voor hemelwateropvang en hittestress. Hoe kijkt het college naar groene schoolpleinen?
 4. Hoeveel groene schoolpleinen zijn er reeds (aangelegd) in Veenendaal?
 5. Zou u deze scholen willen informeren dat er voor groene schoolpleinen (tot eind januari 2023)ook een subsidie aan te vragen is voor materialen (subsidiepot van €25.000 euro) bij het IVN (Veenendaal) genaamd het Groene Schoolpleinenfonds?
 6. Zijn er reeds plannen om meer groene schoolpleinen aan te leggen?
 7. Op welke wijze gaat het college in gesprek met de schoolbesturen om deze kans voor te leggen en de scholen te activeren gebruik te maken van deze kans om een groen schoolplein aan te leggen?
 8. Wij ontvangen graag een Raadsinformatiebrief over de gesprekken over deze subsidie in het eerste kwartaal van 2023. Zegt het college dit toe?
 9. Wij ontvangen graag een raadsinformatiebrief over het aantal (succesvol) ingediende aanvragen in het vierde kwartaal van 2023. Zegt het college dit toe?

Wij kijken uit naar uw spoedige en gemotiveerde beantwoording van onze vragen.

Naam en ondertekening:

 

Jan Breur

SP Veenendaal

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier