h

Aanpak Speerpuntbuurten en Integrale Veiligheid: lessen van het Novemberdebat

26 november 2007

Aanpak Speerpuntbuurten en Integrale Veiligheid: lessen van het Novemberdebat

De SP is in grote lijnen positief over de aanpak van de Speerpuntbuurten en Integrale Veiligheid, die woensdag 21 november is gepresenteerd in de commissie Middelen. De aanpak wordt bekostigd met een miljoen euro uit de GCN-reserve, zoals dat is besloten bij de begrotingsbehandeling van 8 november j.l. Mocht de gemeenteraad "aan het eind van het miljoen" besluiten dat (delen van) de aanpak voortgezet moet(en) worden, dan zal de financiële dekking op een andere manier moeten plaatsvinden. De aanpak bestaat uit onderdelen van het plan JIVL; Jeugd, Integrale Veiligheid en Leefbaarheid.

In zijn commentaar maakte SP-fractievoorzitter Jan Breur (woordvoerder van o.a. veiligheid in de commissie Middelen) veelvuldig gebruik van de inzichten die hij had opgedaan op het Novemberdebat, 2 dagen eerder. Zo was hij onder andere blij met de inzet op Sociale Cohesie. Hij vroeg het college of hieronder ook werd verstaan dat de ouders ingeschakeld worden op het moment dat een jongere voor overlast zorgt, en dat buurtbewoners gestimuleerd werden met jongeren te praten in plaats van de politie bij het minste of geringste te bellen. Het college, bij monde van Burgemeester Elzenga, bevestigde dit.

Ook brak Breur een lans voor de jongeren: "Er wordt veel ingezet op jongeren. Dat is logisch, omdat jongeren soms het monopolie op overlast lijken te hebben. Laten we vooral beseffen dat jongeren niet de enigen zijn die voor overlast zorgen, en dat het ook bij lange na niet ALLE jongeren betreft." Over het deel van de aanpak, waarbij plekken in de openbare ruimte worden gecreëerd voor 15+ers is Breur met name positief. "Ook jongeren verdienen hun eigen plek in de samenleving. Niet alleen omdat ze anders wel eens overlast kunnen veroorzaken, maar vooral ook omdat het om Veenendalers gaat: Onze zonen, dochters, broers, zussen en kleinkinderen."

 

Daling criminaliteit, SP tevreden over aanpak Persbericht Novemberdabat Verslag Novemberdebat

 

U bent hier